Vanaf oktober maakt de NS zijn 1500 kaartjesautomaten klaar voor het nieuwe pinnen. Dat houdt in dat de pin-betalingen niet meer via de nu gebruikte magneetsrip verlopen, maar via de emv-chip, een betaalchip die in iedere Nederlandse pinpas is verwerkt.

Pinpas geweigerd

De hele ombouwactie is volgens woordvoerder Ronald Stevens van de NS eind januari afgerond. "We verwachten een drastische teruggang van het aantal foutmeldingen." Wel houdt hij nog een slag om de arm: "Ook een emv-chip kan wel eens weigeren." Maar door de komst van de chip worden de meeste pin-problemen verholpen. "We hebben er hoge verwachtingen van."

Al jarenlang wordt er geklaagd over de kaartjesautomaten van de NS. Een van de meest gehoorde klachten is dat het apparaat de pinpas niet accepteert, waardoor reizigers de trein missen of zwart moeten rijden. Bij het OV-loket, een organisatie die opkomt voor de belangen van de reiziger, kwamen in het eerste half jaar 80 klachten binnen over slecht functionerende kaartjesautomaten.

Klachten

Dat lijkt niet veel, maar tegen de NOS zegt een woordvoerster van het OV loket dat die klachten het topje van de ijsberg zijn. Lang niet iedereen dient een klacht in als zijn pinpas geweigerd wordt. Bij de NS zijn in de eerste helft van 2011 500 klachten over de automaten binnen gekomen. Niet veel volgens Stevens, die erop wijst dat de NS in een jaar 88 miljoen pin-transacties verwerkt. "Maar goed, elke klacht is er één te veel", zegt hij.

Juist omdat de NS een grote verwerker is van pinbetalingen zouden de problemen meer opvallen. Immers: veel mensen maken gebruik van de trein, dus meer mensen hebben problemen, redeneert de woordvoerder.

Mogelijk ook problemen met chipbetaling

Toch hoeven de problemen door de komst van de emv-chip niet direct helemaal te verdwijnen, stelt Erik Poll, associate professor bij het Institute for Computing and Information Sciences van de Nijmeegse Radboud Universiteit.

"Bij allebei kunnen er haperingen zijn", schrijft hij in een reactie via e-mail. "De magneetstip uitlezen kan misgaan als de magneetstrip of de leeskop vuil is, als de snelheid waarmee de kaart in of uit de machine wordt gehaald niet constant genoeg is, als de strip en de leesknop slecht contact maken of niet goed ge-alligned zijn, of (de informatie op) de magneetstrip beschadigd is."

Maar ook de chip is volgens hem niet helemaal probleemvrij: "De chip uitlezen kan misgaan als de metalen contacten op de chipkaart of in de terminal vuil zijn, of als ze elkaar om een of andere reden niet goed raken. Op zich kan ik wel geloven dat de chip betrouwbaarder technologie is, omdat er gewoon minder dingen zijn die mis kunnen gaan. Maar harde gegevens hierover ken ik niet."