Rebecca Richards, in de wandelgangen van de geplaagde NSA beter bekend als Becky, gaat deze zonder twijfel zware baan inhoud geven. De zoektocht naar de juiste kandidaat heeft een half jaar geduurd. Begin augustus kondigde Obama, in het kader van meer NSA-transparantie, de nieuwe functie aan. Gevolgd door de vacature in september.

De nieuwe chef moet ervoor zorgen dat de NSA de privacy en burgervrijheden respecteert. Dit moet in het DNA van de NSA terechtkomen, zegt de vacatureomschrijving. Desalniettemin hebben privacyorganisaties veel kritiek op de nieuwe NSA-functie. Ze zien liever dat het nieuwe privacyhoofd onafhankelijk van de NSA is, waardoor deze een toezichtfunctie kan vervullen. Richards vervult nu nog in een gelijksoortige functie bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en begint volgende maand met haar NSA-carrière.