De NSA mag telefoondata niet meer opslaan, maar ook verliest de dienst dan de toegang tot alle records die de afgelopen vijf jaar zijn verzameld. De Amerikaanse overheid vindt dat de inlichtingendienst zijn mandaat te buiten gaat met het verzamelen van gegevens van Amerikaanse burgers, de NSA heeft vaker gezegd dat als je een speld zoekt, je wel de hele hooiberg moet hebben.

Nieuw sleepnet

Vanaf eind november is het gedaan met het brede sleepnet dankzij de vorige maand vastgelegde USA Freedom Act. Nu moet de NSA voor elke zaak aparte toestemming vragen bij de geheime rechtbank FISC, die overigens - net als Nederlandse rechters - zulke tapverzoeken niet echt in de weg staan.

Daarbij kan de NSA ook vage, brede 'individuele' tapverzoeken indienen, waardoor het sleepnet gewoon blijft bestaan. Maar de officiële massa metadata wordt nu door technici beoordeeld op data-integriteit en gaat dan een kluis in voor de nog lopende civiele rechtszaken omtrent het ongebreidelde aftappen. Zodra die zijn afgerond, moet de data worden vernietigd.