NTT DoCoMo en KDDI Corporation voorspellen dit tijdens de Wireless Japan Expo 2005. De mobiele telefoons moeten gaan werken op zogenoemde Direct Methanol Fuel Cells (dmfc). Grofweg wordt methanol vermengd met water en zuurstof om elektriciteit op te wekken. Dmfc moet op termijn een alternatief worden voor lithium-ion-batterijen, die onder andere gebruikt worden in notebooks en digitale camera's.

Inmiddels zijn er al enkele prototypes getoond van dmfc-batterijen, maar deze waren tot op heden nog te groot om in mobiele apparaten te stoppen. De twee telecombedrijven hebben echter goede hoop in 2007 dergelijke batterijen te kunnen gebruiken in hun mobiele telefoons.

Tijdens de expo toonde NTT DoCoMo een prototype van 15 bij 5,6 bij 2,6 centimeter die halverwege 2007 commercieel verkrijgbaar zal zijn. Deze kan drie keer worden opgeladen. Een vorig model dat in september 2004 werd getoond, kon slechts eenmaal worden opgeladen.

Telecomaanbieders staan voor een dilemma. Enerzijds komen er steeds meer toestellen met steeds meer mogelijkheden, anderzijds neemt hierdoor de energieconsumptie met rasse schreden toe. In Japan willen de bedrijven in 2006 digitale televisie op de telefoon aanbieden. De digitale ontvanger in de toestellen vreet echter energie.

Luchtvaart

Bijkomend probleem is dat het tot op heden niet is toegestaan om methanol mee te nemen tijdens een vlucht, waardoor klanten hun mobiele telefoon thuis moeten laten. De telecombedrijven willen al eerder aan de slag met het aanbieden van dmfc, maar wachten tot de wetgeving met betrekking tot de luchtvaart gewijzigd is, zodat klanten het toestel mogen meenemen aan boord. Dat zal in januari 2007 het geval zijn.