In een brief (pdf) aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat er in materiële zin geen uitbreiding is. De nulheffing, woensdag bekend gemaakt door Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT), geldt in elk geval tot 1 juli 2007. In februari zal de nulheffing geëvalueerd worden.

De drie brancheorganisaties STOBI, FIAR en ICT-Office hebben in een brief aan de minister aangedrongen om in te grijpen met een Algemene Maatregel van Bestuur. De brancheorganisaties vinden dat het besluit van SONT de oorspronkelijke bedoeling van het huidige systeem negeert en bovendien op eigen houtje vooruitloopt op Europese regelgeving.

De minister geeft wel aan dat hij pas met zijn uiteindelijke oordeel zal komen na de aanbeveling van de Europese Commissie over thuisvergoedingen. Ook zal hij de eindrapportage van het College van Toezicht Auterusrechten over de situatie bij Stichting de Thuiskopie meewegen in zijn besluit.

Verder gaat de minister een Algemene Maatregel van Bestuur voorbereiden, waarmee in ieder geval de voorwerpen worden aangewezen waarop een thuiskopievergoeding rust, aldus minister Hirsch Ballin in zijn brief aan de Tweede Kamer.