Dit staat in een onderzoek dat is uitgevoerd door analistenbureau Energy Insights. Voor het onderzoek werden een aantal sectoren onder de loep genomen, waaronder nutsbedrijven, financiële instanties en de transportbranche. De situatie in de VS, Canada en Europa blijkt zorgwekkend. Een van de instanties die gevaar zou lopen is het Europese Network and Information Security Agency (ENISA).

Volgens het onderzoek vielen meer dan de helft van alle ondervraagde bedrijven al ten prooi aan hackers. En bijna alle ondernemingen zeiden niet klaar te zijn voor een mogelijke aanval van buitenaf. "Dit zijn de mensen die er het dichtst opstaan en precies weten wat er speelt. En zelfs zij zijn niet blij met de huidige gang van zaken. Dat is toch wel verbazingwekkend", aldus Elan Winkler, directeur van critical infrastucture solutions bij Secure Computing.

Imagoverlies

De meest kwetsbare sector is volgens het onderzoek de energiesector. De enige onderzochte sector die enigszins klaar zou zijn om aanvallen te weren, is de financiële sector.

Berichten over gehackte computers van bedrijven binnen de essentiële infrastructuur worden vaak angstvallig verborgen gehouden vanwege het mogelijke imagoverlies. Nederland zou volgens eerdere berichten redelijk beschermd zijn tegen hackers. Maar volgens het onderzoek worden de problemen met de beveiliging in de onderzochte regio's niet goed aangepakt.

Dat de beveiliging van de essentiële infrastructuur niet op orde is, is voornamelijk het gevolg van te hoge kosten die de bedrijven moeten maken.