De stichting spant voor de tweede keer een kort geding aan tegen Jaap. Volgens de club NVM-makelaars maakt Jaap inbreuk op het auteursrecht van makelaars door zonder toestemming alle woningomschrijvingen en foto's van sites van makelaars te kopiëren. In het eerdere kort geding afgelopen augustus bepaalde de rechter dat Jaap inderdaad niet zonder toestemming gegevens mocht overnemen, maar wel tot een maximum van 155 leestekens tekst en afbeeldingen van maximaal 194x145 pixels.

Hoger beroep

In hoger beroep bepaalde het Gerechtshof de eisers echter niet ontvankelijk. "Stichting Baas in Eigen Huis zegt in de bres te springen voor de auteursrechten van alle makelaars. Aannemelijk is echter dat een derde van de makelaars juist voorstander is van publicatie van 'objectdata' op Jaap.nl. Geen gelijksoortige belangen; geen collectieve actie mogelijk", aldus de uitspraak op veertien december.

Steunbetuigingen

Baas In Eigen Huis heeft sindsdien 1650 steunbetuigingen ontvangen van Nederlandse makelaars en denkt nu weer een goede kans te maken. Daarnaast is de stichting een bodemprocedure begonnen tegen Zuka.nl. Deze site kopieert net als Jaap.nl gegevens van andere sites.

Huizensite Funda van NVM neemt ook gegevens over van andere makelaars. Funda handelt naar de uitspraak van het eerste kort geding en neemt alleen samenvattingen van teksten en thumbnails over.