De NVM is donderdag in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De makelaarsvereniging is het er niet mee eens dat El Cheapo, de koopjessite van De Telegraaf, de woningdatabase van de NVM op internet kan raadplegen. Op 21 december 2000 bepaalde het Haagse Gerechtshof dat de NVM zich niet kan verzetten tegen het kopiëren van gegevens van de woningdatabank van de NVM als die op internet staan. Het Hof vond dat de bescherming van de gegevensbestanden verloren is gegaan omdat de makelaarsvereniging de gegevens vrij op internet zet. De Databankenwet biedt volgens het hof alleen bescherming als een databestand op één wijze gebruikt wordt. Dat is bij de NVM niet het geval: de gegevens staan op het interne netwerk èn op internet. Zodra de eigenaar de gegevens op een tweede wijze gebruikt gaan al zijn rechten verloren, zo meende het Hof. De Telegraaf heeft overigens –ondanks de uitspraak van het Hof- tot nu toe afgezien gegevens van de woningdatabank op El Cheapo over te nemen.