De NVPI (de Nederlandse Vereniging voor Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers) is niet pessimistisch over het afgelopen jaar. De vereniging constateert dat de verkoop van geluidsdragers in 2002 verder is gedaald door het massaal illegaal downloaden op internet. De verkoop van cd's (albums) daalde met 56,6 miljoen euro tot 406,4 miljoen euro. In totaal werden er 13,5 miljoen minder albums verkocht. Desondanks is de verkoop van muziek-dvd's en muziekvideo's flink gegroeid. Nederlanders kochten in 2002 voor 45 miljoen euro aan muziek-dvd's en -video's. De omzet in deze artikelen steeg van 12 miljoen euro tot 45,4 miljoen euro. Ook is de NVPI tevreden over het gestegen concertbezoek. De Nederlandse Vereniging van Detailhandelaren in Geluid-, beeld- en informatiedragers (NVGD) relativeert de daling van de verkoopcijfers enigszins. "De omzet in cd's is in 2002 met 10 procent gedaald", aldus NVGD-voorzitter Martin de Wilde. "Muziek en film zijn nog steeds immens populair bij de consument, getuige de enorme belangstelling voor live-concerten en het stijgend bioscoopbezoek." Naast de illegale praktijken is volgens De Wilde ook het veranderde bestedingspatroon van jongeren oorzaak van de gedaalde cd-verkoop. "Met name de jeud besteedt veel geld aan andere vrijetijdsartikelen en telefonie en dat gaat voor een deel ten koste van de aankoop van muziekdragers", volgens De Wilde. Update, 13:35 uur: Reactie van Martin de Wilde, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Detailhandelaren in Geluid-, beeld- en informatiedragers, toegevoegd.