De brancheorganisatie van de Nederlandse entertainmentsector NVPI zal zich bij de bestrijding van schending van auteursrechten richten op de aanbieders en faciliteerders, schrijft de NVPI op zijn website. Daarnaast wil de organisatie via BREIN optreden tegen het 'aanprijzen en faciliteren' van illegale downloads.

Consumenten hoeven kortom niet bang te zijn voor een 'heksenjacht' wanneer zij - al dan niet per ongeluk - een illegaal gekopieerd bestand downloaden. De brancheorganisatie neemt eventuele zorgen daarover weg met de mededeling 'dat zij begrip heeft voor het feit dat het voor consumenten niet altijd makkelijk is om legaal aanbod te onderscheiden van illegaal aanbod'.

Uitspraak

De opmerking is een reactie op een uitspraak van de rechtbank in Den Haag eerder deze week. In een bodemprocedure stelde deze dat het downloaden van een illegaal gekopieerd bestand in strijd is met de Nederlandse wet. Het ministerie van Justitie hanteerde de afgelopen jaren juist een coulante houding waarbij alleen het uploaden strafbaar werd geacht. Op die manier mochten consumenten die een cd bezaten de nummers daarvan tevens via bijvoorbeeld een peer-to-peer-netwerk downloaden. Het is altijd verboden geweest om de muziek zelf te delen.

De concrete gevolgen van de uitspraak zijn nog niet duidelijk. Deze zou kunnen leiden tot een verbod op het downloaden van muziek, maar er zou in theorie ook een nieuwe uitzonderingssituatie gecreëerd kunnen worden. Consumenten zouden ook via de thuiskopieerheffing op blanco mediadragers een vergoeding kunnen betalen voor de kopieën die op deze manier worden vervaardigd.

Samenwerking providers

De NVPI hoopt op meewerking van providers. Die kunnen de toegang tot illegaal gekopieerde content blokkeren, of zouden naar Frans voorbeeld notoire downloaders kunnen afsluiten. De NVPI geeft aan te willen meedenken over een duidelijke manier waarop consumenten legale en illegale media kunnen onderscheiden.

Providers hebben zich in het verleden fel verzet tegen het filteren of blokkeren van illegale content.