De Nederlandse branchevereniging voor audio en video (NVPI) onderschrijft het vandaag uitgekomen rapport van haar internationale zusterorganisatie IFPI, inclusief de oproep aan internetproviders om hun verantwoordelijkheid te nemen in de strijd tegen piraterij.

NVPI gaat er van uit dat ook de Nederlandse regering hier gehoor aan geeft in het aangekondigde plan van aanpak om piraterij te bestrijden, zeker nu de regering zo duidelijk aangeeft de bestaande regels ten aanzien van downloaden niet aan te willen passen, zo meldt de organisatie in een persbericht.

Heet hangijzer

Concreet pleiten NVPI en IFPI voor een filter bij de isp, dat het delen van auteursrechtelijk beschermde bestanden, bijvoorbeeld in een p2p-netwerk, tegengaat. Deze kwestie is in de Verenigde Staten en Europa al enige tijd een heet hangijzer.

Veel providers zijn hier huiverig voor: een dergelijk filter zou de privacy van abonnees aantasten en er zijn veel technische én juridische hindernissen. Dat bleek ook uit een analyse van ict-advocaat Christiaan Alberdingk Thijm recentelijk op Webwereld.

Kwestie van willen

NVPI wuift die bezwaren echter weg. "De technieken zijn voorhanden en ik geloof ook niet dat er enorme juridische bewaren tegen bestaan, al roepen sommigen dat wel. Het is meer een kwestie van willen", aldus Wouter Rutten, woordvoerder van NVPI tegenover Webwereld.

Sommige providers zijn overigens al wél bereid mee te werken aan de filter en blokkeerplannen van NVPI en IFPI. "In Frankrijk heeft een aantal providers al toegezegd mee te werken en experimenteren ze met filtertechnieken", aldus Rutten. "Bovendien, isp's filteren al spam en dergelijke, dus het gebeurt al, en ik zie niet dat het alleen voor dit ene specifieke vraagstuk dan niet zou kunnen."

De NVPI is er bovendien van overtuigd dat, als isp's niet vrijwillig meewerken, het Belgische Sabam-Tiscali vonnis als stok kan dienen om alle providers in de EU tot zo'n filter te verplichten. Vorig jaar zomer besliste de Brusselse rechter dat Tiscali België (tegenwoordig Scarlet) zo'n filter moest installeren, op straffe van een dwangsom. Scarlet heeft overigens tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld.

'Europees geldend precedent'

Maar volgens NVPI staat het precedent en geldt het in principe zelfs voor álle isp's in de Europese Unie. Hoger beroep aantekenen of de kwestie voorleggen aan een Europese rechter zou dan ook niet nodig zijn.

Rutten: "Alle uitspraken die in lidstaten worden gedaan zijn per definitie Europees getoetst. De rechter doet namelijk een uitspraak op basis van de wet en die wet is conform de Europese richtlijn. Dat is de systematiek. Anders zou geen enkele uitspraak in Nederland, België of andere lidstaten die niet specifiek bij het Europees Hof is voorgelegd, standhouden. Op basis van jurisprudentie in andere lidstaten kun je, op basis van het gelijkheidsbeginsel, ook een dergelijke verwijzing vorderen."