Congresleden willen PRISM en soortgelijke tapprogramma’s, die mogelijk zijn gemaakt door de Patriot Act, aanpakken. Een amendement op het defensiebudget zorgt ervoor dat een gewraakt deel van de Patriot Act wordt teruggedraaid.

Patriot Act beteugeld

Het defensiebudget (PDF) wordt momenteel behandeld en er zijn meer dan tweehonderd amendementen aangeprikt waarover allemaal gestemd moet worden. Een wijziging van de gematigde Republikein Justin Amash, die hij samen met congresleden van beide partijen heeft ingediend, perkt sectie 215 van de Patriot Act in.

Die gewraakte maatregel zorgt ervoor dat opsporingsdiensten onder de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) geen specifiek bevel meer nodig hebben om data te verzamelen. Ook zorgt deze sectie ervoor dat bedrijven of particulieren die op deze manier worden benaderd - door bijvoorbeeld de FBI of NSA - daar niet over mogen praten.

Witte Huis in verweer

Het Witte Huis is niet te spreken over de maatregel. Woordvoerder van de president, Jay Carney, meldt dat Obama openstaat voor een discussie over de privacy van burgers. “Maar we zijn tegen het huidige voornemen in het Huis van Afgevaardigden om overhaast een van de contraterrorisme-tools van de inlichtingendiensten te ontmantelen”, aldus Carney.

Het kantoor van de president is dan ook fel tegen het amendement van de Republikein gekant. “Deze lompe aanpak is niet het gevolg van een geïnformeerd, open en doordacht proces.” Het Witte Huis komt met de mededeling nadat de commissie die de spelregels van het democratische proces in de VS bepaalt het amendement goedkeurde, zodat erover gestemd kan worden.

Onrust bij NSA

Ook de NSA is in rep en roer naar aanleiding van het amendement. NSA-generaal Keith Alexander heeft in allerijl een bespreking belegd waarin congresleden op de hoogte worden gesteld van de gevolgen van dit amendement. Deze bespreking is topgeheim en details ervan mogen niet worden besproken met de kiezers.

Daarom roept digitale burgerrechtenorganisatie EFF kiezers op om contact op te nemen met hun afgevaardigden om steun uit te spreken voor het amendement. Tegelijkertijd waarschuwt de organisatie voor een schijnvoorstel ( PDF) waardoor er geen dataverzameling meer gericht zou worden op Amerikaanse burgers. Maar daarmee blijven de onder de Patriot Act geïntroduceerde maatregelen van de FISA gewoon van kracht.