Obama haalde Jobs aan als voorbeeld voor Amerikanen. "Het is een feit dat mensen in de top 1 procent, mensen in de top van eentiende van 1 procent, of in eenhonderste van 1 procent een groter deel aan inkomen en rijkdom hebben dan ooit sinds de jaren 20 van de vorige eeuw", leidt de Amerikaanse president zijn antwoord op vragen over Steve Jobs in. Daarmee bedoelt Obama te zeggen dat de rijksten een steeds groter aandeel hebben in de totale Amerikaanse financiële rijkdom.

Direct daarop vervolgde hij: "Iets dat altijd de grootste kracht is geweest van Amerika is een bloeiende en groeiende middenklasse, waar iedereen kans maakt op de American dream. Dat zou ook ons doel moeten zijn. Daar zou onze focus op moeten liggen. Hoe scheppen we die kansen voor iedereen? Zodat we rijkdom kunnen vieren. We vieren iemand als Steve Jobs, die twee of drie revolutionaire revolutionaire producten creëerde. We verwachten dat die persoon rijk is, en dat is goed. We willen die prikkel. Dat is een onderdeel van de vrije markt", zei Obama aldus Cnet.

Meer lof

Jobs was niet de enige tech ceo die op presidentiële lof mocht rekenen. Obama haalde ook nog een informeel gesprek met onder andere Google ceo Eric Schmidt en Intel's ceo Paul Ottelini aan dat hij voerde op 16 december. "We moeten allemaal in overleg zijn met de private sector over wat er voor gaat zorgen dat we onze producten exporteren en verkopen in plaats van alleen geïmporteerde producten te kopen."

"Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de groene technologie van de toekomst hier in Amerika worden gemaakt? En hoe zetten we al deze winst die bedrijven hebben gemaakt sinds de economie weer overeind is gekrabbeld om in productieve investeringen en het aannemen van nieuwe mensen? Dat is een gesprek dat ik gevoerd heb met de 20 ceo's die hier langs kwamen, en dat is een conversatie die ik verwacht voort te zetten in de komende maanden."