De federale cio heeft namens Obama een memo doen uitgaan waarin wordt gesteld dat alle publieke websites en services uiterlijk 30 september 2012 IPv6-klaar moeten zijn. Apparatuur en infrastructuur die alleen intern worden gebruikt, moeten twee jaar daarna IPv6-klaar zijn.

Het is de tweede keer dat een Amerikaanse regering een deadline stelt voor het IPv6-klaar zijn van federale overheidsinstanties. De regering Bush deed hetzelfde in 2005, waarbij de deadline werd gesteld op juni 2008. Die missie is dus niet geslaagd; mede vanwege de kosten.

Industrie in beweging

Ondanks de onzekerheid over het halen van die deadline, ziet Erik Huizer van het Nederlandse IPv6 Task Force, de Obama-maatregel positief in. "Elke keer dat een dergelijke instantie een deadline stelt, komt de industrie weer in beweging. Zin heeft het dus wel degelijk. Gaan we het halen? Dat weet ik niet. Maar de kans is wel groter dan toen Bush zijn ambitie stelde."

De nu gestelde deadlines liggen ruim na het verwachte opraken van de IPv4-adressen. Algemeen wordt verwacht dat dat ergens volgend jaar gebeurt. De IPv6 Task Force, dat door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken is ingesteld, vermeldt op zijn website de datum 29 mei 2011.

Weinig uitlooptijd

Huizer denkt dat er niettemin nog wel wat speling is voor de Amerikanen. "Tussen opraken en grootschalig gebruik van IPv6 zit nog wel wat tijd. Bovendien zijn de adressen bij de RIR's (regional internet registry) pas begin 2012 op. De gestelde deadline lijkt me dus werkbaar, maar er is weinig ruimte voor uitloop. Ik hoop van harte dat de Nederlandse overheid iets eerder dan deze deadlines klaar is."

De Amerikaanse regering heeft in de memo een aantal eisen gesteld aan de departementen. Zo moeten ze een IPv6 transitiemanager aanstellen die het proces moet aansturen. Daarnaast mag voortaan alleen netwerkinfrastructuur en -apparatuur worden ingekocht die goedgekeurd door de federale IPv6-test komen.

Nederlandse verplichting

Ook in Nederland moeten overheidsinstanties binnenkort bij aanbestedingen de eis stellen dat apparatuur en software voldoen aan IPv6-standaarden. Dat is uitvloeisel van een motie die in het voorjaar door de SP is ingediend. Vanaf november wordt IPv6 toegevoegd aan de zo geheten "pas-toe-of-leg-uit"-lijst, die wordt gehanteerd bij het opstellen van Programma's van Eisen in aanbestedingen.

Overheidsinstellingen die de lijst niet volgen, moeten goed beargumenteren waarom niet. Inmiddels heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn leden eveneens opgeroepen om de IPv6-richtlijn te volgen.

Plannen voor deadlines

Maar zijn die inspanningen voldoende? Huizer: "Ik ben al heel blij met de ambitie van de overheid om alle aanbestedingen IPv6-compatibel te hebben. Er zijn ook voornemens binnen de overheid voor deadlines, en dat is hopelijk voldoende."

Huizer wijst op de portal Rijksoverheid.nl, dat IPv6 al ondersteunt en dus via dat protocol ook bereikbaar is. "De Nederlandse overheid beweegt op sommige plekken niet snel genoeg, maar gelukkig op andere plekken wel."

IPv4 verdwijnt niet

De consequenties van het niet halen van dergelijke deadlines zijn vooralsnog niet al te ernstig, zegt Huizer. "IPv4 gaat gedurende mijn werkzame leven niet meer verdwijnen. Dat blijft nog jarenlang in gebruik. Dat is ook geen probleem om naast elkaar IPv4 en IPv6 te (blijven) draaien."

Consequentie voor het niet (op tijd) IPv6 ondersteunen door overheidsdiensten is dat in de loop van 2013, 2014 er Nederlanders online komen die niet anders dan IPv6 kunnen gebruiken. "Die gebruikers kunnen dan niet bij de betreffende overheidsdiensten komen."