Afgelopen woensdag liet Durusau in een een open brief weten dat hij na maanden van verzet nu achter de versnelde standaardisatieprocedure staat. "Iedereen is het erover eens dat iedereen aan tafel gehoord is. IBM en Oracle zullen dat niet als veel zien, maar wanneer was de laatste keer dat Microsoft naar iedereen luisterde in een openbaar en internationaal forum? Dat aan een tafel waar een standaard voor een toekomstig product door niet-Microsoftgroepen werd besproken?"

Durusau sluit de brief af met het statement dat hij DIS29500, oftewel OXML als ISO-standaard, ondersteunt. Afgelopen zomer adviseerde de voorzitter van een van de technische comités de Amerikaanse delegatie nog om tegen de standaard te stemmen.

Vorige week discussieerde de ISO tijdens een vergadering in Geneve over de Microsoft-standaard. De procedure daar riep kritiek op de manier waarop de commentaren werden verwerkt, waardoor goedkeuring vrijwel zeker zou zijn.

Zo was er bezwaar tegen de beslissing om negenhonderd van de 1.100 voorgestelde veranderingen in een stemming af te handelen. Ook was er kritiek op het besluit om observerende landen te laten deelnemen aan de stemming omdat het de procedures (de zogenaamde JTC 1) zou overtreden.

Voorzitter

Deze week zijn de critici van repliek gediend, zo schrijft Computerworld. Alex Brown, de voorzitter van de vergadering, reageerde[ url="http://www.consortiuminfo.org/standardsblog/comment.php?mode=view&cid=18819"]maandag[/url] al. Kort somt hij zijn reactie op. "Ja, het was een goed idee om te stemmen (ik feliciteer de BRM voor die goede keuze)", zo schrijft Brown. "Ja, ik en de vergadering hadden de bevoegdheid om die beslissing te maken. Ja, alles was in lijn met de JTC 1 richtlijnen (meestemmen van O-leden en zo)." Hij schrijft verder dat de vergadering van tevoren tot in detail was doorgesproken en dat Updgrove er feitelijk naast zat met zijn analyse.

Naast het commentaar van Brown heeft de ISO afgelopen woensdag zelf een verklaring uitgegeven. Daarin herhaalt de ISO wat de insteek is geweest en hoe de procedure verliep. Uiteindelijk zijn 43 resoluties aangenomen, waarvan de meeste unaniem. Vier passeerden met een meerderheid van stemmen en vier werden verworpen. De vergadering zou ordelijk verlopen zijn, en alle deelnemers hebben hun zegje kunnen doen, pareerde de ISO de kritiek.