"Een officiële datum mogen we nog niet communiceren. Wat we wel mogen communiceren is 'eind 2010'", laat Joris Rutten van Microsoft Nederland weten. Daarmee komt de lokale uitvoering van Office Web Apps, de online-uitvoering van Microsoft Office, een half jaar na de lancering.

Wachten op Windows Live

Microsoft laat weten dat Office Web Apps tegelijk gaat met de introductie van een nieuwe 'versie' van de Windows Live-diensten. In principe is de software dus al af. Daarin zit namelijk de voor Web Apps benodigde online-opslag Skydrive. Nederlanders die Office 2010 gebruiken, mogen al wel binnen op de Nederlandse uitvoering van Web Apps.

Microsoft heeft zijn langverwachte antwoord op Google Docs na bèta-tests eind 2009 uiteindelijk in juni dit jaar gelanceerd. Nederland was toen nog niet aan de beurt, maar Microsoft verklaarde dat landspecifieke uitvoeringen binnen enkele maanden zouden volgen. Nu blijkt dat het nog steeds enkele maanden wachten is.

Omwegen

Nederlandse gebruikers kunnen al wel vanaf juni binnenkomen op Microsofts online-Office via de Engelstalige site. Probleem kan zijn dat Windows Live 'ziet' dat een gebruiker zich in Nederland bevindt en automatisch doorlinkt naar de lokale omgeving, waar Office Web Apps nog niet beschikbaar zijn. Een optie om dit te omzeilen is het profiel bij Microsofts online-diensten in te stellen op de Engelse taal.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van de Office Web Apps-uitvoering die Microsoft heeft gemaakt voor Facebook. Die variant is in april gelanceerd, dus vóór het eigenlijke Office Web Apps. De Facebook-uitvoering, Docs.com geheten, biedt dan weer geen aansluiting op Microsofts eigen online-kantoorpakket.

Documenten aangemaakt en opgeslagen in de ene online-Office zijn niet terug te vinden in de andere. Dit is te wijten aan de verschillende logins; Docs.com werkt alleen met een Facebook-login en Office Web Apps met Microsofts Window Live ID (wat ook dienst doet voor onder meer Hotmail).

OOXML-formaat

Documenten in Office Web Apps - en in Docs.com - zijn standaard in het door Microsoft ontwikkelde bestandsformaat OOXML (Office OpenXML). Tekstbestanden worden dus opgeslagen als .docx. Dat is niet alleen standaard maar tegelijk de enige keuzemogelijkheid. Conversie naar een ander bestandsformaat vereist een bewerkingsprogramma, zoals de applicaties in kantoorpakket Office. De webapps bieden geen 'opslaan als'-mogelijkheid.

Er is wel een knop in Office Web Apps (en een menu-optie in Docs.com) om een document meteen te openen in Microsofts applicatiepakket. In Chrome en Firefox levert dat direct een foutmelding op: een ondersteunde versie van een Office-applicatie is nodig én een browser met ondersteuning voor het openen van bestanden direct vanuit Office Web Apps.

ActiveX

Doorklikken naar de systeemvereisten bevestigt dat Office vanaf versie 2003 nodig is, maar leert verder dat het lokaal openen van het bestand gebeurt via een ActiveX-element. Dat is Microsofts technologie voor interactieve webmogelijkheden, dat alleen draait in zijn eigen browser Internet Explorer. De aanwezige knop voor het openen van Office Web Apps-documenten is dus een IE-only optie.

De systeemvereisten geven nog wel tips om de ActiveX-vereiste te omzeilen. Naast instelmogelijkheden voor IE (alleen de 32-bit uitvoering), geldt één van die tips ook voor Firefox. Installeer (een proefversie van) Office 2010 waarmee een plug-in wordt geïnstalleerd die Firefox de online Office-documenten direct laat openen. Tenslotte is er nog de mogelijkheid om het document te downloaden en dan zelf te openen in een bewerkingsprogramma.

Update:

Verduidelijking toegevoegd dat het hier gaat om Office Web Apps 'op zichzelf'. Gebruikers die de nieuwste versie 2010 van Microsoft Office gebruiken, hebben al wel toegang tot de Nederlandse uitvoering van Office Web Apps.

Dit heeft Webwereld eind september al gemeld. De aan de Nederlandse introductiepagina toegevoegde voetnoot waarin de nu geldende vereiste van Office 2010 wordt medegedeeld, is niet aanwezig op de inlog voor de site office.live.com.

Update2:

Gebruikers zonder Office 2010 geïnstalleerd op hun pc (maar wel met een Windows Live ID) kunnen via een iets aangepaste url voor Office Web Apps toch de Nederlandstalige uitvoering gebruiken van Microsofts online-kantoorpakket. Dit tipt de redactie van Webwerelds zustertitel Computer!Totaal.