De gemeente Den Haag heeft geld gekregen om dit groots te gaan aanpakken. Het project wordt gedeeltelijk gefinancierd door minister van Boxtel in het kader van een zogenaamde super-pilot voor elektronische overheidsdiensten. Binnen drie jaar moeten alle gemeentelijke diensten van de Hofstad elektronisch beschikbaar zijn.

Toegankelijkheid, veiligheid en betrouwbaarheid zijn eisen die iedereen aan de diensten van een overheid mag stellen ongeacht de vraag of die diensten in het gemeentehuis worden aangeboden of online.

"Met het oog op de efficiëntie is het gemeentehuis vanaf heden voorzien van een drive-in. Voetgangers die toch gebruik wensen te maken van de gemeentelijke voorzieningen wordt daarom aangeraden tegen een aantrekkelijk tarief een auto te huren."

Een dergelijke mededeling zou een storm van protest veroorzaken. Daarom is het belangrijk om heel alert te blijven nu de overheid haar diensten elektronisch gaat aanbieden. Weet de overheid wel hoe ze bovengenoemde uitgangspunten dient te vertalen naar het net?

De gemeente Den Haag lijkt er flink naast te zitten nu zij een overeenkomst met Microsoft heeft afgesloten. Steve Ballmer was in Den Haag voor het 'Microsoft Ultimate XP Event' en vond het belangrijk genoeg om zelf de handtekening te zetten. De gemeentelijke PR afdeling is in haar nopjes en schrijft op haar website rechtstreeks over uit de folder van de softwaregigant: "Microsoft wil - in het kader van haar visie op e-Government - overheden in staat stellen om in het informatietijdperk voorop te lopen" en "een belangrijke doelstelling van de mogelijke samenwerking is om van de gemeente Den Haag een voorbeeldgemeente binnen Nederland of Europa te maken, die haar elektronische diensten grotendeels realiseert met behulp van Microsoft-technologie".

Microsoft heeft een slechte reputatie op het gebied van beveiliging. Het zou zelfs nieuws zijn wanneer de komende 24 uur geen nieuw beveiligingsgat in de Microsoft IIS server wordt gevonden. De fraude- en privacy gevoelige informatie die burgers en overheid met elkaar uitwisselen wordt hierdoor kwetsbaar. Recente ervaringen in Groot-Brittannië tonen aan dat overheidsdiensten die op Microsoft technologie zijn gebouwd ook wat betreft toegankelijkheid te wensen overlaten. De Britse overheid sloot een contract voor de uitvoering van het Government Gateway project door Microsoft. Door het gebruik van niet-compatibele technologie zijn de overheidssites niet toegankelijk voor alle typen browsers en worden ook niet-standaard digitale certificaten gebruikt. Door het op deze wijze inrichten van overheidsdiensten dwingt Microsoft de burger ook gebruik te maken van Microsoft software.

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het eEurope actieplan van de Europese Commissie. Onderdeel daarvan is het bevorderen van veilige netwerken door middel van het promoten en ondersteunen van open source software. Helaas ben ik het woord open source nog in geen enkel Nederlands overheidsdocument tegengekomen. Het wordt tijd dat de Nederlandse overheid gaat nadenken wat de eisen van toegankelijkheid en veiligheid nu precies betekenen voor haar beleid.

De overeenkomst tussen de gemeente Den Haag en Microsoft is overigens niet meer dan een intentieverklaring. Dat geeft dus ruimte om nog een debat te voeren over de wenselijkheid van een huwelijk tussen de overheid en de monopolist.