Niet alleen wordt de betaling ontkend van 4,8 miljoen euro voor accountbeheer voor niet-bestaande medewerkers. Bovendien is er volgens het Openbaar Ministerie (OM) op dit moment nog geeneens sprake van een afgeronde overeenkomst voor het beheer.

"Het OM is op dit moment in overleg met Atos, de organisatie die de automatisering van het OM ondersteunt, over het aantal accounts dat Atos voor het OM zal beheren", antwoordt een OM-woordvoerder op vragen van Webwereld.

'Nog geen overeenstemming'

"Als over het aantal en de soort accounts overeenstemming is bereikt, zal Atos zijn activiteiten op basis van dat aantal factureren. Op dit moment wordt niet op basis van het aantal accounts gefactureerd, maar op basis van een 'fixed price'." Volgens het OM zijn de bedragen die nieuwssite NU.nl gisteren naar buiten heeft gebracht onjuist. Wat de kosten dan wel zijn, is nu niet bekendgemaakt.

"In het artikel op NU.nl wordt beweerd dat het OM op dit moment miljoenen te veel zou betalen voor het beheer van zijn accounts omdat Atos te veel zou factureren. Dat is onjuist." Webwereld heeft hierover gisterochtend en gistermiddag herhaaldelijk navraag gedaan bij het OM.

Verschillende soorten accounts

Dat heeft uiteindelijk een - formeel goedgekeurde - reactie opgeleverd, die dienstverlener Atos ook onder de aandacht van Webwereld brengt. Daarin legt het Openbaar Ministerie uit waarom het meer accounts dan daadwerkelijke gebruikers heeft. Volgens informatie én informanten van NU.nl is er een meer dan dubbel aantal accounts in de beheeromgeving.

"Het OM kent verschillende soorten accounts. Niet alleen heeft elke medewerker zijn eigen account, ook zijn er zogenoemde ‘mailgroepen’ waarmee je met één mail een hele groep medewerkers kan bereiken. Daarnaast bestaan er voor verschillende afdelingen, bijvoorbeeld secretariaten’, gezamenlijke accounts."

Toch wat overschot

Dit moet dan de discrepantie verklaren tussen de 5000 medewerkers en de 11.000 accounts waar NU.nl melding van maakt. Volgens anonieme bronnen van de nieuwssite betreft het accounts van medewerkers die niet langer in dienst zijn, plus accounts voor tijdelijke werknemers, én van gebruikers die behoren bij het ict-technisch afgesplitste Rechtspraak. Die afsplitsing is in 2010 doorgevoerd, weet de OM-woordvoerder nu ook te bevestigen aan Webwereld.

Toch is er sprake van een 'overschot' aan accounts, blijkt uit de officiële reactie van het OM. "Op dit moment wordt in kaart gebracht voor hoeveel accounts Atos het beheer op zich zal nemen. Tevens wordt het aantal mailgroepen geschoond. Mailgroepen die zijn aangemaakt ten behoeve van een project dat inmiddels is afgerond, zullen worden verwijderd."

Enkele weken

Hierbij wordt er ook een inhoudelijke opschoning doorgevoerd: "Omdat niet alle accounts qua beheer evenveel tijd vergen wordt er bovendien onderscheid gemaakt tussen onder meer ‘full accounts’ en ‘ light accounts’." Deze inventarisatie en de daarop volgende opschoning van de accounts is naar verwachting van het OM "over enkele weken afgerond".