Als open source software helemaal gratis is (cost free) dan hoeven bedrijven het in gebruik nemen van de software niet aan te besteden. Als er een supportcontract wordt afgesloten, dan moet het wél worden aanbesteed. Dat bericht ITenRecht.nl.

De Ombudsman deed de uitspraken naar aanleiding van een klacht die leverancier CIRCA indiende omdat het zonder aanbesteding buiten spel kwam te staan bij de keuze van de Europese Commissie voor een nieuw softwaresysteem. De redenatie van de Commissie was dat open source niets kost, en dus niet hoeft te worden aanbesteed.

Verschil

De Ombudsman stelt dat er een verschil is tussen open source en gratis software. "De term 'open source software'is niet noodzakelijk synoniem met 'cost-free software'. Hoewel open source software verkregen kan worden zonder dat er een licentiebedrag per gebruiker betaald hoeft te worden, kunnen er wel andere onmisbare commerciële aspecten aan zijn verbonden, namelijk de betalingen voor bepaalde diensten."

De Ombudsman constateert dat het in het geval van de Commissie ging om een deal met een supportcontract. Daarom had het nieuwe systeem aanbesteed moeten worden. Waren de systemen volledig gratis geweest, dan was een aanbesteding overbodig.