Op de site kunnen artiesten hun muziek plaatsen. Podcasters kunnen vervolgens de muziek selecteren en in hun podcast gebruiken als 'podsafe'-muziek. Daarvoor hoeven zij geen rechten af te dragen. Eenmaal online hopen de makers vervolgens via de distributie in de shows op een doorbraak.

Boomr.nl is voor de realisatie een samenwerkingsverband aangegaan met de podcast-informatiesite Podcastinfo en geregistreerde gebruikers van deze website zijn meteen bekend op de muziekpagina.

Podsafe muzieksites komen meer voor. Eerder werkte Adam Curry al mee aan het Podsafe Music Network. Uniek aan Boomr is wel dat de dienst zich specifiek op de Nederlandse markt richt. De makers hebben de ambitie zich in de toekomst op meer landen te richten.