De komende drie jaar worden de afgiftetarieven (ook wel termination rates of interconnectietarieven genoemd), stapsgewijs verlaagd.

Dit zijn tarieven die operators elkaar onderling in rekening brengen voor het afhandelen van een gesprek op elkaar netwerk. Vooral de mobiele afgiftetarieven dalen fors, van 7 cent per minuut nu, naar 1,2 cent in 2012.

Volgens de berekeningen van de OPTA levert de tariefsverlaging de Nederlandse consumenten ten minste 130 miljoen euro per jaar op. Volgens de toezichthouders zouden de afgiftetarieven zonder regulering veel te hoog zijn.

Maximaal 1,2 eurocent p/m

Operators kunnen tot 7 juni reageren op het voornemen van de OPTA, dat in augustus een definitief besluit over de tarieven wil nemen. De eerste tariefsverlaging naar maximaal 5 cent per minuut vindt al in september plaats. Een jaar later, in september 2011, daalt het tarief naar 3 cent en in 2012 mogen operators elkaar nog maar 1,2 cent per minuut in rekening brengen.

Voor vaste telefonie daalt het maximale afgiftetarief van 0,69 cent nu, tot 0,45 cent in september 2012. De OPTA denkt dat door de mobiele en vaste afgiftetarieven naar elkaar te brengen, de concurrentie tussen vaste en mobiele aanbieders meer in evenwicht te brengen.

Afwikkelen gesprekken

De verlaging hoeft niet per se te betekenen dat de tarieven voor de consument dalen. Het gaat immers om afgiftetarieven, die de operators elkaar in rekening brengen voor het afwikkelen van gesprekken op elkaars netwerk. Toch verwacht de OPTA "dat deze tariefsverlaging via concurrentie in de vorm van lagere gesprekstarieven wordt doorgegeven aan de consument".

Een belangrijk ander effect van lage afgiftetarieven is dat dit concurrentie van kleinere aanbieders stimuleert. De interconnectietarieven zijn voor partijen met kleine netwerken een kostenpost en voor de grote telco's juist een melkkoe.

De maatregel van de OPTA vloeit voort uit aanbeveling van de Europese Commissie (EC) om de kosten van telefonie te verlagen. In mei 2009 riep de EC lidtstaten op om het mes in mobiele interconnectietarieven (ook wel afgiftetarieven of termination rates genoemd) te zetten. In landen als Bulgarije liggen die tarieven op wel 15 eurocent per minuut.

Bellen per minuut

De grote operators hebben eerder al aangegeven dat dergelijke regulering leidt tot compensatie van inkomsten elders. Dat blijkt al te gebeuren in de vorm van hogere tarieven en een nieuwe tariefstructuur.

De laatste tijd bijvoorbeeld zijn operators overgestapt op afrekenen per minuut in plaats van per seconde. Dat kan tot 30 procent duurder uitvallen voor de abonnee. Hier wordt door de mededingingsautoriteit NMa momenteel naar gekeken.