Hoewel het nog een aantal jaar zal duren, is het einde van de momenteel gebruikte ipv4-adressen in zicht. ARIN, de organisatie die in Noord-Amerika ip-adressen uitdeelt, heeft al een resolutie aangenomen waarin migratie naar ipv6 'waar mogelijk' wordt aangemoedigd.

De organisatie zelf doet geen voorspellingen, maar verwijst naar projecties waarin de huidige ipv4-adressen opraken tussen 2010 en 2013.

Uit statistieken van ARIN blijkt dat 68 procent van alle ip4-adressen al is uitgeven is, nog eens 13 procent is onbruikbaar en 19 procent is nog vrij. 9 Procent van de totale adresruimte wordt echter door ARIN en haar vier zusterorganisaties in de rest van de wereld als werkvoorraad in reserve gehouden, wat het totaal aan ongebruikte adressen op 28 procent brengt.

In 2005 en 2006 werd elk een krappe 4 procent uitgegeven, de jaren daarvoor aanzienlijk minder. Dit ondanks het wijdverspreide gebruik van network address translation waarbij meerdere systemen via één ipv4-adres het internet op kunnen.

Om het tekort aan internetadressen op te lossen heeft de Internet Engineering Task Force (IETF) al in de jaren '90 een opvolger voor het huidige internet protocol ontwikkeld: ipv6. In ipv6 zijn adressen 128 bits lang. Omdat een 128-bit ipv6-adres niet in een ipv4-pakket past, is directe communicatie tussen een systeem dat alleen ipv6 heeft en een systeem dat alleen ipv4 heeft onmogelijk.

Dit maakt de overgang van ipv4 naar ipv6 een stuk lastiger: de contentpartijen wachten tot de eindgebruikers op ipv6 zitten, de eindgebruikers wachten op ipv6-content en de internetproviders wachten op beide.

De afgelopen jaren hebben veel leveranciers van hard- en software ipv6 ingebouwd. Alle moderne besturingssystemen kunnen met het nieuwe protocol overweg. Moest het in Windows XP en Server 2003 nog met de hand geactiveerd worden, in Vista staat het standaard aan, net als in Mac OS X en veel Linux- en BSD-distributies. Zodra er een lokale ipv6-router aanwezig is zullen deze systemen hier gebruik van maken.

Software die het netwerk via de traditionele socket-api aanspreekt moet aangepast worden om met ipv6 te werken. Software geschreven in talen als Java of PHP kan in principe zonder aanpassingen over ipv6 werken, maar er kunnen vreemde situaties optreden als een ip-adres zoals 2001:db8:6e:4:202:95ff:fea5:276e opduikt. Webservers als Apache en IIS en browsers zoals Internet Explorer en Firefox kunnen zonder meer met ipv6 overweg, maar er is ook nog veel software die alleen over ipv4 werkt.

Het advies aan softwaremakers is om support voor ipv6 mee te nemen wanneer er toch een nieuwe versie moet komen, dit beperkt de extra kosten. Voor client/server-applicaties is het inbouwen van ipv6 erg makkelijk, bij ingewikkelder multiparty-applicaties moet vaak het communicatieprotocol aangepast worden en zijn de aanpassingen dus ingrijpender.

In nagenoeg alle gevallen zullen applicaties alleen ipv6 proberen te gebruiken wanneer het systeem ook een werkend ipv6-adres heeft en is het niet nodig het specifiek uit te zetten als er geen ipv6 is. Verder zal voor een server het ipv6-adres in de dns gezet moeten worden met behulp van AAAA-record zodat clients de server kunnen benaderen over ipv6.

Bij de aanschaf van netwerkhardware is het belangrijk om er zeker van te zijn dat nieuwe apparaten ipv6 aankunnen en in staat zijn het protocol op volle snelheid af te handelen. Grote routers, multilayer switches, firewalls en loadbalancers maken vaak gebruik van hardwareondersteuning in de vorm van speciale asic's die ontworpen zijn om ipv4-pakketten te routeren of filteren.

Als deze hardware geen ondersteuning voor ipv6 aan boord heeft, dan is de enige manier om ipv6 te doen in software, wat uiteraard trager is, anders was de speciale hardware niet nodig geweest.

Mochten over enkele jaren de ipv4-adressen op zijn - waarna een aanzienlijk deel van het netwerkverkeer IPv6 is - dan is het uiteraard van belang dat dit verkeer zonder vertraging afgehandeld kan worden.

Een apparaat dat dit niet kan moet dan misschien tegen aanzienlijke kosten vervangen worden. Op dit moment is op de AMS-IX 35 megabit van de gemiddeld 180 gigabit aan verkeer ipv6, maar binnen een bedrijf kan de hoeveelheid ipv6-verkeer van de ene op de andere dag sterk toenemen als veelgebruikte servers bereikbaar worden over ipv6. Bron: Techworld