De programmeertaal COBOL moet op het leerprogramma staan in het universitair en hoger beroepsonderwijs, vindt driekwart van de directeuren in dat onderwijs. Maar, zo zegt tweederde van diezelfde directies, de leerlingen zullen daar anders over denken. COBOL is niet ‘cool’, is achterhaald en een dode taal. Ook zouden studenten niet eens weten wat COBOL is, denken de directeuren.

Dat staat in een onderzoek van MicroFocus, een bedrijf dat onder meer softwaretesten en management van grote bedrijfsapplicaties levert. Het onderzoek is gehouden onder 119 directeuren in het universitair en hoger beroepsonderwijs wereldwijd.

COBOL wel nodig, maar niet onderwezen

Behalve COBOL moeten studenten wel meerdere programmeertalen leren om de kans op een baan te vergroten, vinden de directeuren. Maar met alleen COBOL moet het ook kunnen, vindt 18 procent, omdat de vraag naar COBOL-specialisten groter is dan het aanbod. Van de directeuren is 22 procent negatief tegen het onderwijzen van COBOL en 3 procent weet niet wat COBOL is.

Eerder kwam uit het onderzoek van MicroFocus naar voren dat veel van de ondervraagde opleidingen er juist voor hebben gekozen geen COBOL-opleidingen meer aan te bieden. Dat terwijl ze zich bewust zijn van de grote vraag uit het bedrijfsleven. Maar omdat de directeuren vrezen dat de leerlingen het niet gaan volgen, wordt het niet aangeboden.