De Nederlandse ict-markt bedraagt op dit moment 55 miljard euro en groeit met 2,6 procent per jaar tot aan 2015. Dat staat in het rapport “Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe" dat minister Verhagen van Economische Zaken en Innovatie heeft laten opstellen. Het bureau Roland Berger Strategy Consultants heeft in opdracht van de minister de sterke en zwakke punten van de Nederlandse ict-sector in beeld gebracht.

Daaruit blijkt dat er wel wat zorgen zijn. De “toegevoegde waarde per werknemer" blijft achter vergeleken met andere landen. Dat geeft volgens de onderzoekers aan dat er in Nederland een “beperkte innovatiekracht" is. De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling zijn relatief laag. De overheid zou meer moeten samenwerken met het bedrijfsleven om hiervoor een oplossing te vinden.

Positie van Nederland niet sterk

De positie van Nederland is niet sterk als het gaat om een aantal voorwaarden dat nodig is om in de toekomst succes te boeken. Daarbij gaat het om talent, kennis en ondernemerschap. “Wij blijven steeds verder achter bij de landen om ons heen", constateren de onderzoekers. “Het aantal afstudeerders in bèta en techniek is het laagste van vergelijkbare landen (Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Zweden) en daalt nog eens. Nederland staat er op dit vlak zeer slecht voor."

Geconstateerd wordt dat in de afgelopen 20 jaar een groot aantal onderzoekslaboratoria uit Nederland verdwenen is, het aantal start-ups in Nederland maar niet kan uitgroeien tot internationale spelers en dat talent moet worden aangetrokken, ook uit het buitenland. “Het immigratiebeleid moet daarop worden afgestemd." Ook moet het Kabinet de focus leggen op het aantrekken van onderzoeks- en innovatieactiviteiten van buitenlandse bedrijven. “Alleen op die manier wordt de weg naar boven hervonden."

"Enorm economisch potentieel"

Als die weg eenmaal naar boven wordt hervonden, kan een “enorm" economisch potentieel worden gecreëerd. In vijf jaar kan de ict-sector zelf 5 miljard euro aan extra waarde opbrengen. De waarde die ict aan andere sectoren kan toevoegen wordt op 10 miljard euro geschat in 2017. Van die 10 miljard kan 6 miljard worden gerealiseerd in de sectoren logistiek, tuinbouw, media en gezondheidszorg.

Om de eerste aanzet te geven tot verbetering van de concurrentiepositie in de ict-markt wil het kabinet volgend jaar 2,9 miljoen euro investeren in het ontwikkelen van ict-talent en het verbeteren van "digitale vaardigheden" onder de burgers.