Sinds deze zomer zijn ongeveer 12.000 scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs op Kennisnet aangesloten, het netwerk waarop leerlingen vaak met behulp van filters kunnen surfen zonder geweld, reclame en porno tegen te komen. De directeur van Kennisnet Tione Maes luidt in de Volkskrant van woensdag de noodklok. Met het aantreden van de nieuwe regering, is ook de angst ontstaan dat ict in het onderwijs in het verdomhoekje wordt geschoven. In het regeerakkoord en in de onderwijsbegroting wordt geen geld apart gehouden voor investeringen in de infrastructuur van Kennisnet, zo laat woordvoerder Hans den Boer van Kennisnet weten. Stichting Kennisnet is verantwoordelijk voor de portal en de content op het netwerk. Het ministerie van Onderwijs draagt de verantwoording voor de infrastructuur. En juist daar dreigt de schoen te knellen. "In de infrastructuur wordt jaarlijks 100 miljoen euro geïnvesteerd, dat gaat dan van kabels tot en met de pc's waar de leerlingen op werken", volgens Den Boer. Naast de infrastructuur dreigt er ook een probleem te ontstaan bij de subsidie per leerling die scholen krijgen voor ict in het onderwijs. "Het bedrag per leerling dreigt naar het niveau van 1999 te zakken", zegt Mees van Krimpen, directeur van de Stichting Ict op school. Die stichting ondersteunt scholen met het gebruik van ict-producten en -diensten.

Gat

"Nu krijgen scholen 82 euro per leerling, maar als er niet meer geld komt, dreigt dat terug te zakken naar 59 euro per leerling." Volgens een berekening van Ict op school zou daarmee volgend jaar al een gat van 95 miljoen euro bij het onderwijs ontstaan. Als de jaarlijkse subsidie aan Kennisnet niet wordt gehandhaafd loopt dat gat in 2004 op tot 195 miljoen euro. Volgens Van Krimpen betekent dat onder meer dat kleine scholen de internetaansluitingen niet meer kunnen betalen. En daarmee valt het bestaansrecht van Kennisnet weg. "Blijkbaar heeft ict in het onderwijs niet meer zo'n prioriteit", concludeert de directeur van Ict op school.

Terugslag

Als het kabinet geen geld investeert, zal Kennisnet wegvallen, voorspelt Van Krimpen. "Dat zou een hele terugslag betekenen voor het Nederlandse onderwijs. Niet alleen voor de lessen aan leerlingen, maar ook voor het oplossen van andere problemen zoals het lerarentekort en het verkleinen van achterstandssituaties in het onderwijs." Ook Den Boer van Kennisnet vindt het ondenkbaar dat het kabinet er geen geld voor uit wil trekken, juist nu alle scholen er sinds deze zomer op zijn aangesloten. "Anders is er drie jaar voor niets geïnvesteerd in Kennisnet." De organisatie wacht gespannen op Prinsjesdag als de jaarlijkse begroting uit de doeken wordt gedaan.