Tweede Kamerleden Mei Li Vos en Nijboer hebben de ministers van Financiën Dijselbloem en de minister van Economische Zaken Kamp gevraagd een onderzoek in te stellen naar de kosten die betaaldienst PayPal in rekening brengt bij verkopers die PayPal gebruiken om betalingen van klanten te ontvangen. De PvdA-Kamerleden vinden de kosten veel te hoog.

“PayPal verricht een belangrijke wederdienst aan verkopende partijen die hun producten (via internet) aanbieden, maar deelt u de mening dat transactiekosten van 85,35 euro voor de verkopende partij bij een betaling van 2.500 euro enorm zijn en daarom een remmende werking hebben op commerciële transacties?", vragen Vos en Nijboer aan de ministers.

Kosten lopen snel op

De kosten voor de betaling lopen volgens het duo snel op bij hoge bedragen, omdat PayPal een tariefstructuur hanteert waarbij gerekend wordt met een percentage over het verkoopbedrag. Vos en Nijboer willen weten of daar een wettelijk maximum aan is gesteld. Ook zijn ze benieuwd of de implementatie van de Europese consumentenrichtlijn invloed zal uitoefenen op die tarieven van PayPal.

Een onderzoek naar de tariefstructuur van PayPal zou door de ministers kunnen worden gedelegeerd aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), denken de PvdA-politici.