Dit schrijft minister Hoogervorst in een brief aan de Tweede Kamer. Deze zogenoemde e-health kan volgens de bewindsman leiden tot tijds- en kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Maar het kan ook negatieve gevolgen hebben, zo waarschuwt Hoogervorst.

Aanleiding voor het onderzoek naar de verstrekking van medicijnen via internet is de 44-jarige vrouw die onlangs zelfmoord pleegde met medicijnen die ze via een internetarts van Dokteronline.com kreeg.

Hoogervorst en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) zijn van mening dat medicijnen via internet alleen door de eigen arts van een patiënt kunnen worden voorgeschreven.

De resultaten van het onderzoek moeten in december klaar zijn.