Van de 1003 ondervraagde Amerikanen zei 52 procent op het werk geen spam te ontvangen. Daarnaast geeft 19 procent van de respondenten aan dat minder dan 10 procent van de ontvangen mail spam betreft. Bij thuisgebruikers liggen die cijfers anders. Daar zegt slechts 21 procent een spam-vrije inbox te hebben. Maar liefst 30 procent zegt dat tweederde van de thuismail spam is. Het verschil verklaren de onderzoekers door te wijzen op de anti-spamfilters die bedrijven installeren. Een andere reden is dat werkmailadressen een relatief klein doelwit vormen voor spammers in vergelijking met veel gebruikte Hotmail- of AOL-adressen. Over het algemeen zijn werknemers zeer te spreken over de e-mail op hun werk. Van de ondervraagden zegt 72 procent dat e-mail hen in staat stelt om met meer mensen in contact te treden. Ook blijkt e-mail vaak een bron van vermaak: 39 procent zegt wel eens moppen of kettingbrieven per e-mail te hebben verstuurd. Bovendien gebruikt 15 procent van de ondervraagden e-mail om te roddelen over het werk. Daartegenover staat dat 23 procent van de ondervraagden e-mail op het werk beschouwt als een nieuwe bron van stress. Ook kan e-mail leiden tot misverstanden, meent 22 procent.