Sharp, TDK en een onderzoeksinstituut van de Japanse overheid werken al geruime tijd samen bij de ontwikkeling van een goedkope techniek op meer data op een optische disk te persen. Daarbij was het doel de data-opslag op standaard schijfjes met een doorsnede van 12 centimeter sterk te vergroten. Nu is het mogelijk om 4,7 GB aan data op een normale dvd-schijf op te slaan. Maar met de nieuwe opslagtechniek van Japanse onderzoekers wordt het mogelijk die capaciteit 25 keer te vergroten tot zo'n 125 GB. Deze extra capaciteit is volgens de Japanse onderzoekers verkregen zonder gebruik te maken nieuwe, duurdere technieken. Bij optische disc-systemen (zoals dvd's en cd's) wordt data op de schijf opgeslagen met behulp van een serie putjes die gebrand worden met behulp van een 'rode laser'. De grootte van de putjes is afhankelijk van het type laser dat gebruikt wordt. De afmeting van de putjes is proportioneel met de golflengte van de laserstraal. Hoe kleiner de putjes, des te meer data kan op het medium opgeslagen worden.

Blauwe laser

Onderzoekers zijn tot nu toe in staat geweest om meer data op een disk op te slaan door gebruik te maken van lasers met een kortere golflengte, de 'blauwe laser'. Om dit soort lasers te kunnen gebruiken zijn echter nieuwe materialen nodig. Daarbij komt dat lasers met een kortere golflengte nog steeds in ontwikkeling zijn en ook een stuk duurder zijn in het gebruik. Dat was reden voor de onderzoekers om te kijken of het mogelijk was om bij het gebruik van de bestaande rode laser het aantal putjes te vergroten. Dat is hen nu gelukt met putjes die een doorsnede van 85 nanometer hebben. Een stuk kleiner dan de gangbare 400 nanometer. "We zijn er in geslaagd om dit voor elkaar te krijgen door de hittevorming van de laser op de schijfjes op een andere manier te gebruiken", zegt Junji Tominaga, een van de onderzoekers van het Japanse National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) dat samenwerkt met de onderzoeksinstituten van Sharp en TDK. De onderzoekers hebben bovenop de standaard beschermingslaag op de schijfjes een extra laag aangebracht. Als een rode laserstraal gericht wordt op een ronddraaiende schijf absorbeert de beschermingslaag de laserstraal en produceert warmte. Door deze warmteontwikkeling op een bepaalde manier te beïnvloeden, bleken de onderzoekers in staat kleinere putjes op de schijf aan te brengen. De warmteontwikkeling werd beïnvloed door de schijf op verschillende snelheden te laten draaien of de dikte van de beschermingslaag te veranderen. Tominaga denkt dat het niet bij deze ontwikkeling blijft. Tot nu toe hebben ze gedemonstreerd dat het opslaan van 125 GB mogelijk is. "Theoretisch gezien moet het mogelijk zijn om 200 GB op een 12 centimeter schijfje op te slaan als gebruik gemaakt wordt van de rode laser. Wordt de blauwe laser toegepast dan wordt die hoeveelheid nog een stuk groter", zegt hij. De onderzoekers denken dat de techniek binnen vier jaar commercieel toegepast kan worden.