De Universiteit van Manchester heeft twee jaar lang onderzoek gedaan naar RSI (Repetitive Strain Injury, ook wel muisarm) onder een groep van 1200 personen tussen de 18 en 65 jaar. De gangbare mening dat RSI wordt veroorzaakt door het verrichten van steeds dezelfde bewegingen door arm of pols klopt niet, stellen de wetenschappers. Weliswaar ontstaan muisarmen voornamelijk bij mensen die veel repeterende bewegingen maken, zoals het werken met computers, maar dit is geen afdoende verklaring voor het verschijnsel. "We hebben geen idee wat nu precies pijn in de onderarm veroorzaakt", aldus een van de onderzoeksleiders tegenover BBC News. Zij hebben wel enig idee: psychologische factoren zijn van grote invloed. Genoemd hierbij worden stress en algehele onvrede met het werk, veroorzaakt door superieuren en collega's. Van de onderzochte personen bleek 8,3 procent last te hebben van pijn in de onderarm. Hiervan bleek 67 procent ook pijn in de schouder te hebben, 65 procent pijn in de rug, terwijl 45 procent algehele chronische klachten had. De onderzoekers raden werkgevers aan niet alleen te letten op een goede fysieke werkomgeving, maar ook op de sfeer op het werk.