Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) nam het uitvallen van de crisiscommunicatie in Rotterdam afgelopen week hoog op. Direct na de KPN-storing die de problemen veroorzaakte werden er twee onderzoeken ingesteld, één van de politie-ict afdeling vtsPN en een uitgebreider onderzoek door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

Vrijdag duidelijkheid

De resultaten van het vtsPN-onderzoek zouden voor het eind van vorige week bekend zijn, zo beloofde het ministerie. Een belletje naar VenJ leert dat die resultaten op maandag nog niet bekend zijn. "En ik denk ook dat we - als ze er wel zijn - er niet zoveel over kunnen zeggen", zegt een woordvoerder van het ministerie.

Dat komt omdat zowel de SP als de PvdA Kamervragen stelden over het uitvallen van de systemen.

Omdat er Kamervragen zijn gesteld zal het waarschijnlijk nog drie weken duren voordat die onderzoeksresultaten naar buiten komen. Het ministerie is namelijk verplicht eerst de Tweede Kamer te informeren voordat de rest van Nederland aan de beurt komt. Voor het beantwoorden van Kamervragen staat een termijn van drie weken, die eenmalig met drie weken kan worden verlengd.

Maatregelen

SP en PvdA willen, net als het ministerie en vtsPN, opheldering over het uitvallen van de communicatiesystemen van politie, brandweer en ambulances. Verder vragen de partijen zich af hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen en hoe het kan dat de systemen van KPN überhaupt kunnen uitvallen als de gevolgen daarvan dermate groot zijn. Beide partijen zijn zeer verbaasd dat er geen backupsysteem voorhanden was. Ook wordt de minister gevraagd of hij van plan is maatregelen te nemen.

Volgens KPN werd de storing veroorzaakt tijdens geplande werkzaamheden aan het zogenaamde 'cross connect' systeem, het telecom-equivalent van een spooremplacement tsjokvol wissels. De cross connect regelt de aansluiting van alle verbindingslijnen tussen verschillende KPN-knooppunten in Nederland (nodes).

Die systemen zijn in principe dubbel uitgevoerd zodat het ene gedeelte het werk van het andere gedeelte kan overnemen, zoals bij werkzaamheden nodig is. Maar tijdens de werkzaamheden vorige week ging het hele systeem offline. Hierdoor werkten C2000 en P2000 niet meer, maar ook de Rotterdamse metro kon urenlang niet rijden.