Dat blijkt volgens het Rotterdamse MetrixLab uit een onderzoek dat het bureau hield onder 1235 internetgebruikers. Het aantal internetters dat aangaf online bankzaken te regelen kwam uit op 44 procent. Oktober vorig jaar was dat nog 32 procent. Maar de toename van het aantal online bankiers gaat volgens MetrixLab niet gepaard met een toenemend vertrouwen in de veiligheid van internetbankieren. De helft van de internetters zegt geen vertrouwen te hebben in het online doen van banktransacties. Volgens het bureau komt die helft niet volledig overeen met de groep internetters die die mogelijkheid dan ook onbenut laat. Van de huidige gebruikers heeft ruim tien procent weinig vertrouwen in de veiligheid en van de groep die overweegt online te gaan bankieren (maar het nu nog niet doet) is dat bijna een kwart. Deze cijfers zijn volgens het onderzoeksbureau vrijwel gelijk aan die van vorig jaar. Als belangrijkste reden om online te (willen) bankieren, geeft 42 procent van de ondervraagden het feit dat de web-bank 24 uur per dag open is. Overigens gaat dit voor Girotel van de Postbank niet op. Na elf uur 's avonds kan men geen transacties meer doen bij deze dienst. Het gebruiksgemak wordt door 28 procent genoemd (opvallend genoeg ligt dit percentage onder 50-plussers op 40), de transactiesnelheid door 19 procent van de ondervraagden. De Rabobank komt uit de bus als de bank waarvan de online bankiersdiensten het meest door klanten worden gebruikt. Van de surfers die deze bank als primaire bank hebben, maakt 60 procent gebruik van de mogelijkheid online transacties te doen.