Van de 305 gemeenten met een website geeft 74 procent alleen algemene informatie over gemeentelijke producten, zo blijkt uit het onderzoek van het Electronic Highway Platform Nederland ( EPN). EPN heeft de sites van de gemeenten bezocht, een enquête via e-mail gehouden en interviews. EPN vindt de uitslag van het onderzoek 'bedroevend' en constateert dat er vergeleken met de resultaten van onderzoek twee jaar geleden geen echte verbetering is te zien. Volgens EPN wordt het gezicht al enkele jaren door een kleine kopgroep van ongeveer dertig gemeenten bepaald. EPN vreest dat wanneer de digitale handtekening wettig wordt in 2003, er een 'fors probleem' ontstaat. Volgens EPN berust het aanbieden van online diensten nu nog 'op toeval'. Weinig gemeenten realiseren zich dat daadwerkelijke online dienstverlening een ommezwaai binnen de organisatie vereist, aldus EPN.