<p/>53 procent van de Amerikaanse internetters verstuurde met kerst e-mail met nieuwjaarswensen of met voorstellen voor vakantiebezoeken. Ter vergelijking: nog niet de helft daarvan, 24 procent van de internetgebruikers, heeft in december cadeaus online gekocht. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Pew Internet.

32 procent van de internetters verstuurde elektronische kaarten. Het versturen van 'e-cards' was vooral populair onder jongeren en Hispanics. Bijna een kwart van de Amerikaanse internetters ging online om recepten op te zoeken.

Volgens Pew Internet tonen de uitkomsten van dit onderzoek aan dat veel mensen meer waarde hechten aan de sociale dan aan de commerciële kanten van internet. Het onderzoeksbureau denkt dat dit verschil te danken is aan het feit dat internetters meer controle hebben over hun sociale internetactiviteiten. Bij een aankoop via internet zijn gebruikers daarentegen afhankelijk van anderen voor de (veilige) afhandeling van hun bestelling.