De internetapotheek heeft van de Codecommissie Geneesmiddelenreclame ( CGR) in hoger beroep gelijk gekregen. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) diende vorig jaar een klacht in tegen de kortingen die eFarma online geeft als klanten meer medicijnen bestellen. De brancheorganisatie beschouwde dit als ongeoorloofde reclame die het gebruik van receptgeneesmiddelen stimuleert. Volgens de CGR is er geen sprake van het aanzetten tot gebruik van receptgeneesmiddelen. Ook is er volgens de commissie geen sprake van reclame. Opvallend is overigens dat de CGR in een eerdere uitspraak tot een andere beslissing kwam. In oktober vorig jaar werd het eFarma nog verboden om korting te geven aan klanten als zij meer medicijnen bestellen. EFarma heeft altijd beweerd dat er 'het hoogst onwaarschijnlijk is dat artsen meer gaan uitschrijven, zodat hun patiënt aan het einde van het jaar enkele euro's krijgt'.