Met die privacy is het online treurig gesteld, zo komt de Federal Trade Commission (FTC) tot de slotsom na een onderzoek onder meer dan duizend grote websites. 85 Procent verzuimt zijn bezoekers te vertellen wat er gebeurt met de namen, adressen, telefoonnummers en creditcardgegevens die ze op invulformulieren achterlaten. Ook wordt in de meeste gevallen surfers niet verteld dat hun gedrag op de site wordt vastgelegd. Van alle websites die door de FTC (een soort waakhond voor eerlijke handel) onder het vergrootglas werden gelegd deed 14 procent een poging om bezoekers te vertellen hoe er met vertrouwelijke gegevens wordt omgesprongen. Nog minder – twee procent – speelt volledig open kaart en laat zien welke regels er worden nageleefd om de privacy van de surfers te waarborgen. De sites die voor kinderen zijn opgezet scoorden nog slechter, aldus de FTC. 89 Procent van de jeugdsites vraagt de kinderen om gegevens als namen, adressen, telefoonnummers en zelfs informatie over het gezinsinkomen. Nog geen kwart van deze digitale kindervrienden vertellen hun bezoekertjes om eerst toestemming van hun ouders te vragen voor ze die informatie prijsgeven. De Federal Trade Commission concludeert na het onderzoek, dat in maart werd gehouden, dat de zelfregulering waarvoor de Internet-industrie steeds voor pleit kennelijk niet werkt. Er zijn meer maatregelen nodig om de privacy te beschermen, meent de commissie. Juristen verwachten dat de FTC de Amerikaanse regering en parlement zal vragen om een privacywet voor het Internet. Misbruik Hoe ernstig het kan misgaan, maakt een artikel uit het online-magazine Salon van deze week duidelijk. Daarin wordt beschreven hoe het webtijdschrift Advertising Age en de servicesite The Globe een contract tekenden om reclame voor elkaar sites te maken. Daarbij stelde Advertising Age kennelijk alle gebruikersnamen en wachtwoorden van zijn geregistreerde bezoekers ter beschikking van The Globe. Die registreerde vervolgens alle bezoekers van AA op zijn eigen site en stuurde hen via e-mail een bevestiging met hun wachtwoord bijgesloten. Nederland In Nederland ontbreekt het op dit moment ook aan wettelijke spelregels voor de online-privacy. De regering vertrouwt er voorlopig op dat de bestaande regelingen zullen voldoen: de Registratiekamer ziet er op toe dat de wet wordt nageleefd. Bij WebWereld, dat om informatie vraagt van zijn gebruikers bij registratie, worden alle gegevens beschermd (zoals ook is te lezen in de Vaak Gestelde Vragen). Paul Molenaar, directeur van IDG Communications in Haarlem, zegt dat te garanderen "dat WebWereld geen gegevens aan derden ter beschikking stelt, tenzij de lezer heeft aangegeven dat deze wel aan derden ter beschikking mogen worden gesteld. Overigens is dat sinds de oprichting van WebWereld nog niet gebeurd". Daarbij zou het dan ook alleen om het e-mailadres gaan: lezers kunnen zich daarop relevante vakinformatie laten toesturen als ze daarmee instemmen.