De staat Pennsylvania heeft de zogeheten Pennsylvania Access To Criminal History (PATCH) verbeterd. In het verleden konden mensen die bijvoorbeeld nieuw personeel wilde screenen, een formulier invullen en dat inleveren bij de politie. Voor tien dollar kreeg de persoon te horen of iemand een crimineel verleden had. Nu heeft de politie heeft dit proces gedigitaliseerd, schrijft de Pennsylvania State Police in een persbericht. Voortaan kunnen dergelijke aanvragen online worden ingediend en afgehandeld. Na het invullen van een formulier en het verrichten van een online betaling, zal de aanvraag worden verwerkt. Degene die het strafblad opvraagt, krijgt alleen een boodschap (`no record') als iemand zeker geen crimineel verleden heeft. Ook kan de aanvrager de boodschap `request under review' krijgen. In dat geval moet de aanvraag door een medewerker van de politie worden uitgezocht. Dit betekent overigens niet automatisch dat de persoon een strafblad heeft. Het PATCH-systeem werd voor het eerst in 1998 in gebruik genomen. In 2002 werden 800.000 verzoeken ingediend om inzage te krijgen in strafbladen.