Dit blijkt uit onderzoek van Netpanel in opdracht van [email protected], een platform dat in het leven is geroepen om de reacties van burgers op de elektronische overheid bij elkaar te brengen. Voor het onderzoek konden deelnemers een nieuw stemsysteem testen dat in oktober voor het eerst officieel wordt gebruikt bij de waterschapsverkiezingen voor het hoogheemraadschap van Rijnland. De deelnemers konden zodoende beleven hoe stemmen via internet in zijn werk gaat. Na de test gaf 79 procent van de respondenten aan internetstemmen boven het `ouderwetse' stemlokaal. Meest genoemde voordelen zijn de snelheid en de vrijheid om op elk tijdstip van de dag vanaf een willekeurige lokatie (met internet) te kunnen stemmen. 65 Procent van de deelnemers ziet geen problemen met stemmen via internet. Iets meer dan een kwart (26 procent) is bang voor fraude of manipulatie. Dit is volgens de onderzoekers een grote verschuiving ten opzichte van een eerder onderzoek. In 2002 was 61 procent nog bang voor fraude.