De steeds sneller wordende internetverbindingen maken het mogelijk om via internet televisie te kijken. Dit is echter nog geen populaire bezigheid, zo blijkt uit het Spot Televisierapport 2004. In 2003 heeft een 5 procent van de huishoudens wel eens online televisie gekeken. In 2001 was dit nog 3 procent, waarmee de groei op een magere procentpunt per jaar komt. In zeven van de tien huishoudens is tegenwoordig een computer te vinden. Dit betreffen dan vooral jongeren en gezinnen met kinderen. Uit het onderzoek blijkt verder dat huishoudens uit de hogere sociale klasse verhoudingsgewijs meer over een pc beschikken dan die uit de lagere sociale klasse (respectievelijk 83 procent tegen 56 procent).