Dat meldt onderzoeksbureau Blauw in de `Online Shopping Monitor 2001-2'. Het afgelopen jaar is volgens Blauw door consumenten voor 709 miljoen gulden besteed aan online aankopen. De onderzoekers verwachten dat de uitgaven dit jaar zullen oplopen tot 1,2 miljard gulden. Dat zou een flinke afvlakking betekenen ten opzichte van de eerste helft van het jaar. De stijging zou teruglopen van 78 procent tot 52 procent. Het aantal internetters dat online producten koopt is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen tot 2,2 miljoen, tegen 1,9 miljoen vorig jaar. Wel neemt het percentage nieuwkomers (internetters die voor het eerst een online aankoop doen) af. In de eerste helft van dit jaar was nog 12 procent zo'n nieuwkomer. De groei van de bestedingen komt voor tweederde voor rekening van de sectoren reizen en kleding, aldus Blauw. Bij de traditioneel sterke categorie amusement (muziek, boeken) zou de groei achterblijven. De online markt is nog slechts goed voor 0,65 procent van de totale detailhandelsomzet. De cijfers komen met de medewerking van de belangrijkste online retailers tot stand, aldus Blauw. Daarnaast wordt een `grootschalig consumentenonderzoek' uitgevoerd. Voor de gegevens over 2001 werkt Blauw samen met brancheorganisatie Thuiswinkel.org. Blauw-concurrent Multiscope kwam vorige week al met een prognose voor de e-commerce uitgaven in Nederland dit jaar. De prognoses van de twee marktonderzoekers staan in dermate scherp contrast dat het de geloofwaardigheid van beide onderzoeken niet ten goede komt. Multiscope voorziet 3,2 miljoen online consumenten aan het eind van dit jaar. Volgens Blauw waren dat er halverwege het jaar pas 2,2 miljoen. Bovendien zullen de online uitgaven volgens Multiscope over 2001 oplopen tot 4,9 miljard gulden, liefst 3,7 miljard (308 procent) meer dan de 1,2 miljard waar Blauw op rekent.