De Consumentenbond, Kassa en Radar lijken hiermee uitgerangeerd. Dit blijkt blijkt uit onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit onder 880 volwassenen naar de invloed van adviesbronnen op het keuzegedrag. Bij dit onderzoek is overigens alleen gekeken naar de geraadpleegde adviesbronnen binnen de mobiele telefonie- en energiemarkt. De onderzoekers constateren dat consumenten een sterke voorkeur hebben voor online informatie. Maar liefst eenderde van de ondervraagden zegt de nieuwe generatie advieswebsites, zoals prijs- en kwaliteitsvergelijkers, de belangrijkste informatiebron te vinden. Andere belangrijke bronnen zijn reclames, websites van leveranciers en informatieve radio- en tv-programma's (alle 18 procent). Ook familie en vrienden spelen met 16 procent een prominente rol. De Consumentenbond delft met 14 procent het onderspit. De opkomst van een nieuwe generatie adviesorganisaties die met name via het internet de consument bereikt, is een fenomeen van de laatste tien jaar en heeft volgens de onderzoekers gezorgd voor een heuse trendbreuk in het zoekpatroon van de consument. Zelfs de leden van organisaties als de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis geven aan hun organisatie maar weinig te raadplegen. Slechts eenderde van de leden gaat bij de eigen organisatie te rade. Als belangrijkste reden hiervoor noemen de respondenten de ruime informatievoorziening door andere bronnen, zoals websites en online prijsvergelijkers.