Normaliter vereist een in-app-aankoop of wat voor aankoop dan ook op iOS een wachtwoord. Apple maakt het hun klanten echter gemakkelijk door standaard binnen vijftien minuten nadat het wachtwoord is gebruikt deze niet nog eens te vragen. Een kwartier waarvan kinderen, volgens de rechter, gretig gebruik maken. En wat sommige ouders een hoop geld kost.

Apple not amused

Eigen verantwoordelijkheid zal je zeggen, vooral ook omdat de termijn van vijftien minuten valt aan te passen of zelfs uit te schakelen. In Apple's gebruikersvoorwaarden staat echter wel dat ouders altijd toestemming moeten geven voordat hun kinderen iTunes-aankopen doen. En omdat het wachtwoord standaard vijftien minuten wordt onthouden, gaf de rechter de ouders gelijk.

Het wachtwoordvrije kwartiertje op iOS speelt Apple al langer parten. Afgelopen zomer had het bedrijf nog een schikking met ouders getroffen. Reden waarom Apple niet echt amused is met deze uitspraak. Het verschil met de eerdere schikking is dat de rechter Apple nu heeft opgelegd dat het zulke problemen moet voorkomen. Wat betekent dat Apple zijn klanten een stuk beter moet waarschuwen voor die vijftien minuten of deze standaardinstelling moet veranderen.

PlayStore-verbod

Google hoeft niet te vrezen voor zulke gerechtelijke uitspraken. In Androids AppStore heb je immers de keuze om altijd je wachtwoord te laten vragen of juist je wachtwoord voor lange tijd te laten onthouden. De eerste optie is standaard. Slimme ouders veranderen dat ook niet, want de tweede optie is veel gevaarlijker dan Apple's kwartiertje.

Android heeft nog een wapen in de strijd tegen het ongewenste aankoopgedrag van kinderen; beperkte profielen (tablets sinds 4.3, smartphones sinds 4.4). Eigenaren van Android-apparaten kunnen voor kinderen een afgeschermde gebruikersomgeving aanmaken, waarin de kids een Google PlayStore-verbod hebben.