In vergelijking met de oude voorwaarden is een groot aantal wijzigingen aangebracht door moederbedrijf Essent. Zo is de aankondigingtermijn voor prijsverhogingen verlaagd van vier naar twee weken. Bovendien kan deze alleen op de website van @Home vermeld worden. Daar waar de abonnee tot op heden binnen tien dagen na prijsverhoging zijn abonnement kon beëindigen, moet deze nu voor de wijzigingsdatum bij @Home zijn aangekomen. Een andere wijziging is dat @Home geen schadevergoeding meer betaalt als de klant ten onrechte wegens vermeend misbruik tijdelijk is afgesloten. Bij gebruikersverenging Troubles at Home hebben de wijzigingen geleid tot de nodige onrust en irritatie. Met name het feit dat abonnees hun contract niet mogen opzeggen na deze laatste wijziging, zorgt voor kwaad bloed. Volgens een zegsman gaat het om `niet noemenswaardige' wijzigingen. Alleen ingrijpende wijzigingen, die zeer nadelig voor de consument uitpakken, geven klanten het recht om op te zeggen, zo stelt de provider in zijn voorwaarden.