Dat zegt Stuart Lynn, de voorzitter van de de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de organisatie die de uitgifte van domeinnamen regelt. Karl Auerbach heeft een rechtszaak aangespannen tegen de ICANN omdat hij inzage wil in de financiële situatie van de organisatie. Ondanks herhaalde verzoeken heeft Auerbach, die in 2000 als vertegenwoordiger van de Noord-Amerikaanse internetters in het bestuur werd gekozen, tot nu toe geen inzage gekregen in het financiële reilen en zeilen van de non-profit organisatie. De ICANN zou de verzoeken van Auerbach aanvankelijk hebben genegeerd en vervolgens hebben geprobeerd om Auerbach alleen toegang te geven tot de documenten op voorwaarde dat hij er niet over uit de school zou klappen. De ICANN is volgens Auerbach echter wettelijk verplicht om hem de documenten te overleggen. Volgens Lynn wil Auerbach zich echter niet aan de 'redelijke procedures' houden. "Hij had al maanden geleden toegang tot de documenten kunnen hebben, maar hij kiest ervoor om in plaats daarvan een rechtszaak aan te spannen", aldus Lynn. Auerbach staat binnen het bestuur alleen in zijn pleidooi voor meer openheid over de financiën, aldus Lynn. Andere bestuursleden zouden wel akkoord zijn gegaan met de aan het inzien van de documenten gekoppelde zwijgplicht. "Deze rechtszaak is misplaatst en zal er alleen maar in resulteren dat een hoop kostbare tijd en middelen verloren gaan", vat Lynn zijn grieven samen.