Het bedrijfje TINYpulse (dat onder meer werkt voor Airbnb) heeft uitgevonden dat jullie ondanks een hoger salaris minder tevreden zijn dan werknemers in andere sectoren dan tech. Jullie krijgen minder complimenten van je managers, er is weinig ruimte voor persoonlijke en professionele groei en de zin van het bestaan van jullie bedrijf is volslagen onduidelijk.

TINYpulse ondervroeg 5000 ontwikkelaars en techneuten, weliswaar in de Verenigde Staten maar het geeft niettemin een duidelijke indicatie van de gemoedstoestand van werknemers in de technologiesector.

Waarom bestaat mijn bedrijf?

Slechts 19 procent is gelukkig in zijn werk en slechts 28 procent weet wat de missie en waardes zijn die het bedrijf waarvoor ze werken uitdraagt. Met name dat laatste cijfer is ver onder het gemiddelde van alle werknemers.

Volgens de onderzoekers, die geciteerd worden door USA Today, is er in de technologiesector een grote mismatch tussen werknemers en bedrijven, die blijkbaar niet weten hoe ze met elkaar moeten omgaan.