Per 1 november zijn de specialisten niet meer in dienst, maar ze moeten wel technische assistentie blijven verlenen als dat nodig is, meldt Computerworld. Dat kan telefonisch of in persoon en zolang het niet in de weg staat van een eventuele nieuwe baan.

De bank schrapt met een reorganisatie gespecialiseerde (lees: dure) IT'ers die onder meer ervaring hebben opgedaan bij grote techmultinationals als Infosys en IBM.

De geschrapte arbeidskrachten moeten beschikbaar zijn voor kennisoverdracht en andere hulp in de jaren na hun ontslag. Een aantal meldt zich anoniem bij Computerworld uit onvrede over de ontslagclausule die dat bepaalt.

Betalen voor expertise

Juristen bogen zich over de ontslagregels en stelt dat de termijn van 2 jaar door de beugel kan, maar dat daar wel financiële compensatie tegenover moet staan. Dit soort overeenkomsten zijn niet ongebruikelijk bij bestuursleden en ander hooggeplaatst personeel, maar het is ongebruikelijk dat dit voor IT'ers wordt ingezet.

De bank weigert commentaar te geven op de clausule in verwijst naar een standaardontslagprocedure die het bedrijf hanteert.