Dit blijkt uit het vorige week gepubliceerde vonnis in de hierover lopende rechtszaak. De voormalig account manager is in november 2007 ontslagen omdat hij documenten en elektronische bestanden zou hebben vervalst. De loonbetalingen werden tot nader order opgeschort. De werknemer heeft op zijn beurt een kort geding tegen Fujitsu aangespannen.

Schone schijn

De werknemer is op 1 april 2000 voor onbepaalde duur in dienst getreden bij Fujitsu Services als account manager. De Japans-Europese ict-dienstverlener uit Maarssen werkt nauw samen met Microsoft, Oracle en SAP en heeft wereldwijd 167.000 werknemers. De verkoper had recht op variabele commissie- en bonusaanspraken. Volgens Fujitsu zelf ontwikkelde hij zich als een "zeer succesvolle verkoper" die regelmatig prijzen in de wacht sleepte.

Het vonnis legt het verhaal bloot van een ingenieuze 'keeping up appearances'-affaire. De man werd geschorst hangende een onderzoek naar de levering van Cisco-producten aan onder andere NTT Antwerp NV, Volker Wessel Telecom (Van Dijken) en Coolwave. Daarbij is de verkoper beschuldigd van "het mogelijk achterhouden en verduisteren van relevante documenten, het mogelijk wijzigen van documenten en vervalsen van handtekeningen en het niet volgen en manipuleren van de interne controle processen binnen Fujitsu". Kennelijk met als doel het binnenslepen van forse bonussen.

Twijfels aan factuur

Uit het vonnis blijkt het er twijfels bestonden over een factuur aan Volker Wessel Telecom. Dit bedrijf zou voor 2,3 miljoen euro aan Cisco apparatuur hebben besteld. Op basis daarvan heeft Fujitsu apparatuur ingekocht bij Cisco. Al gauw rees echter het vermoeden dat deze overeenkomst helemaal niet namens Wessel Telecom-Van Dijken was ondertekend en "mogelijk is vervalst".

Zo bestonden er verschillende versies van overeenkomsten, en met verschillende namen van rechtsgeldige vertegenwoordigers van Volker Wessels Telecom-Van Dijken. De handtekeningen bleken in het document geplakt en werden ook niet door de betrokkenen bij Wessel Telecom herkend. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de handtekening wel voorkomt in een brief van Lucent Technologies in oktober 2006.

NTT, niet NTT

Daarnaast bestonden er ook vermoedens van onzorgvuldigheden rond overeenkomsten met een bedrijf genaamd NTT, waar uiteindelijk een zeer fors bedrag onbetaald bleef. De verkoper had naar eigen zeggen contact met NTT Europe Limited, onderdeel van het Japanse NTT Docomo. Naderhand is gebleken dat het niet om NTT Europe ging, maar NTT Antwerp NV. Dat is een bedrijf met zeer beperkte activiteiten, dat geen relatie heeft met de wereldwijde NTT-organisatie. Dit bedrijf heeft nooit aan de vorderingen van Fujitsu voldaan. Een kleine 2,1 miljoen euro is onbetaald gebleven.

Saillant detail is dat, volgens Fujitsu, de verkoper kort na de eerste bespreking bij het Antwerpse bedrijf, een visitekaartje heeft laten drukken bij de Copyrette in Maarssen waar in plaats van NTT Antwerp N.V. de naam NTT Europe Ltd. werd vermeld. Dit zou zijn gebeurd met medeweten van het contact bij NTT Antwerp.

Niet opvallen

Daarnaast zou de verkoper zaken hebben willen doen met een bedrijf genaamd TBI, eveneens voor de levering van Cisco-apparatuur. Doch dat bedrijf moest (inclusief e-mailadressen) nog uit de grond worden gestampt. Fujitsu meldt in een schrijven aan de verkoper: "Uit correspondentie van jou met NTT Antwerp blijkt dat de handel met TBI al daarvoor speelde en dat er klaarblijkelijk niet teveel volume doorheen moest gaan om niet op te vallen."

De dienstverlener vervolgt: "In de e-mail van 10 april 2006 zeg je in een noot onderaan het bericht tegen [G.] van NTT Antwerp: "NOTE: als je nu weer straks orders gaat processen van hoger dan ik eerder vermeld, dan kun je het bedrijf TBI binnenkort ook gaan sluiten. De omzet wordt te hoog en krijgt dan teveel visibility. Snap je?"."

Bedrijfsrecherche ingeschakeld

De verkoper heeft ondanks de ernstige verdenkingen echter geprotesteerd tegen zijn ontslagen en Fujitsu gesommeerd de schorsing ongedaan te maken. Fujitsu had inmiddels Hoffman Bedrijfsrecherche ingeschakeld voor onderzoek. Voor het beantwoorden van vragen door Hoffman had de verkoper geen tijd.

Toch vindt de verkoper dat alsnog hoor en wederhoor had moeten worden toegepast. Sterker nog: de verkoper beschuldigt Fujitsu op zijn beurt van het vervalsen van een verklaring. Sinds 2001 heeft de verkoper gewerkt aan een overeenkomst met het Reggeborgh-concern, op basis waarvan hij een commissie van 2,3 miljoen euro zou krijgen.

Fujitsu zou zonder opgaaf van reden geweigerd hebben de commissie te voldoen. Wel heeft het bedrijf geprobeerd de commissieregeling met terugwerkende kracht aan te passen, hetgeen voor de verkoper zou leiden tot een aanzienlijk lagere aanspraak. "Met die wijziging heeft [eiser] zich niet akkoord verklaard en hij voert aan dat de door Fujitsu gestelde instemming in de e-mail van 13 september 2007 is vervalst."

13 ordners

De rechtbank wil de verkoper de gelegenheid geven om alsnog tegenbewijs te leveren. Hoewel de processtukken meer dan 13 ordners beslaan, blijft het volgens de rechtbank lastig om enige structuur in de conclusiewisselingen en de producties te ontdekken. Op 29 juli wordt de zaak voortgezet.

Bij de voormalige werkgever was nu geen woordvoerder bereikbaar. De advocaat van Fujitsu verklaart tegenover Webwereld dat er geen mededelingen worden gedaan over deze zaak, dat is het officiële standpunt van het bedrijf.