De ontwikkelaar van nu, of het nu aan de achter- of voorzijde is, kan in geen geval meer een solist zijn. Samenwerken in een team en praten met de klanten zijn basisbenodigdheden geworden in de software developer kit.

In zijn rol als software-architect is Joost Verhoog bij Capgemini verantwoordelijk voor de planning en realisatie van oplossingen. In de afgelopen jaren heeft hij veel zien veranderen naar oplossingen meer gericht op de voorkant , zoals portals.

Het fenomeen mobility en altijd overal toegang tot dezelfde oplossing, portal of app op elk OS, op elk device vormen belangrijke drijvers achter veranderingen van oplossingen en in projectaanpak. Joost Verhoog: "Integratie en meer recent, mobititeit, zijn kernwoorden geworden. Dat zorgt voor toenemende complexiteit en vraagt om flexibiliteit, redenen om projecten kleinschaliger te maken via methoden zoals scrum."

Veel projecten liepen door alle veranderingen in technologie en gebruikersbehoefte niet meer zo soepel. Vaak was er een looptijd van een jaar of langer. Veranderingen vonden veel sneller plaats en er was onvoldoende flexibiliteit om daar snel genoeg op in te spelen. "De werkelijkheid haalde ons te vaak in. Opknippen van grotere projecten in kleinere applicaties die sneller uitgerold kunnen worden, werkte beter. Geen grote knaller meer, wel een snellere time-to-market."

De toename in het aantal open standaarden ondersteunt deze ontwikkeling. Verhoog: "Denk aan voordelen voor wat betreft integratie: eenvoudiger koppelen van applicaties met backend-oplossingen, makkelijker ontwikkelen van applicaties voor diverse beeldschermen of besturingssystemen. Maar ook voor het ontwikkelen in uiteenlopende talen zoals Java en Dotnet. Deze gescheiden werelden bewegen steeds verder naar elkaar toe."

Developer-werk niet eenvoudiger

Dat maakt het werk van developers niet eenvoudiger, want met de nieuwe technologie nemen de eisen van klanten en gebruikers toe, vertelt Verhoog. "Men vindt het volkomen logisch dat een applicatie op dezelfde manier te gebruiken is op elk device en elk OS, inclusief elke nieuwe OS-versie. Omdat we niet meer voor elk OS of device een aparte applicatie hoeven te ontwikkelen, maar één basisplatform, kunnen we ook eenvoudiger aan deze behoefte tegemoet komen. We maken daarmee meteen het werk voor IT-beheerders gemakkelijker. Bij een update is een enkele uitrol voldoende."

De afgelopen jaren is door de veranderingen aan klantzijde het verschil tussen back-end en front-end developers kleiner geworden, heeft Verhoog gemerkt. Van nature zijn ontwikkelaars aan de achterkant meer puzzelaars en techneuten, die zich vooral met het ontwikkelwerk willen bezighouden. Maar de noodzaak voor communicatie met interne klanten en deels externe klanten is sterk toegenomen. "Je bent veel meer bezig met de gebruikersverwachting en ervoor zorgen dat de gebruikerservaring aan die verwachtingen voldoen. Het gewoon maar ontwikkelen en verwachten dat gebruikers dit maar accepteren, die tijd is voorbij."

Voor veel developers is die ontwikkeling wel een uitdaging. Men is meer gewend aan een focus op het technische aspect en minder op de relatie met de gebruikerszijde. "De lijnen in het team en naar klanten zijn korter geworden. Ik denk dat deze ontwikkeling voor de meeste developers echter meer een kwestie van gewenning zal zijn dan een brug te ver. Capgemini is toch meer een consultancy-organisatie, waarbij het advies aan de klant eerst komt en de oplossing daarna."

Meer op advies gericht

Dat beaamt de 30-jarige Capgemini-developer Frank Timmer, met een studie bedrijfsinformatica en een korte periode zelfstandig ondernemerschap in zijn bagage. Zijn achtergrond is volgens Timmer tekenend voor hoe meer op advies gerichte organisaties zoals Capgemini mensen aantrekken.

"Mijn studie bevond zich op het snijvlak van techniek en business. Tijdens de periode na mijn studie waarin ik zelfstandig webapps ontwikkelde, had ik altijd direct contact met klanten. Dat is bij Capgemini een toegevoegde waarde. Of je nu aan de achterkant zit van het ontwikkelproces of aan de voorzijde, de klantbehoefte staat centraal en de oplossing volgt."

Frank Timmer koos na een jaar zelfstandig actief te zijn voor loondienst omdat hij graag bij grotere projecten betrokken wilde zijn. Sinds het begin van zijn werk bij Capgemini is hij actief op het gebied van Java en én betrokken bij het klanttraject. "Er zijn hier weinig of geen ontwikkelaars te vinden die in een achterafkamertje zitten, in hun eentje pizza eten en na verloop van tijd hun deel van de oplossing over de muur gooien. Dat past niet bij klantgerichte organisaties en het past niet in steeds vaker gebruikte ontwikkelmethodes zoals scrum."

Een tweede voordeel van het werken in een grotere organisatie zoals Capgemini, is volgens Timmer naast grotere projecten de mogelijkheid tot doorontwikkelen. Timmer benadrukt daarbij dat je wel voor jezelf moet opkomen, de mogelijkheid tot jezelf ontwikkelen wordt je niet aangedragen. "Dat past ook bij het soort organisatie. Er is veel mogelijk, maar je moet jezelf daar ook sterk voor maken."

Voortdurend vragen stellen

Grote verschillen met front-end development ziet Timmer net als Verhoog niet meer. "Natuurlijk hou ik me meer bezig met het dataverwerkingsdeel van een oplossing, niet met de meer gelikt uitziende voorkant. Het is mijn persoonlijke voorkeur om met bijvoorbeeld complexe algoritmes te werken. Maar de tijd is voorbij dat je iets kon ontwikkelen en dat een eindgebruiker zich daar maar op moest aanpassen. Op elk punt in het ontwikkelproces moet je je afvragen of een stukje oplossing goed gebruikt kan of zal worden."

Dat klantcontact is ook vrij direct. Zo werkt Timmer momenteel op locatie bij grote overheidsinstellingen voor een project. Dat maakt het makkelijker om te communiceren over of een deeloplossing daadwerkelijk past bij andere systemen en bij de gebruikers. Ook veranderende klantbehoeften of een gewenste uitbreiding worden direct aan tafel besproken tussen het team van Capgemini en de betrokkenen bij grote overheidsinstellingen. Ad hoc kunnen werken en een flexibele instelling zijn daarbij wel nodig, heeft Timmer gemerkt. "Je ontwikkelt oplossingen in samenspraak. Dat maakt het juist interessant en soms ook uitdagend. Je weet nooit honderd procent zeker wat de volgende dag brengt."

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Capgemini. Meer weten over het werken als Developer bij Capgemini, lees hier meer