Twitter gaat strengere eisen stellen aan ontwikkelaars van clients van het microblog. De huidige richtlijnen worden omgezet in eisen. Zo wordt onder meer verificatie verlangt van elke gebruikte API (Application Program Interface) en komt er een authenticatieprotocol waarmee applicaties namens een gebruiker beperkte toegang krijgen tot API's.

Eisen aan de interface

De nieuwe 1.1-versie van Twitters eigen API verschijnt een dezer weken. Ontwikkelaars krijgen vervolgens zes maanden de tijd voor de migratie van hun applicaties naar de nieuwe API en het aanvragen van authenticatie, schrijft Twitter in de aankondiging van de nieuwe strategie op zijn blog. Critici vermoeden dat Twitter de populariteit van third-party cients wil indammen.

Dat doen ze door de huidige richtlijnen van de interface te verplichten en regels op te stellen voor mobiele applicaties. Zo moeten onder meer de standaardknoppen -zoals beantwoorden, retweeten en toevoegen aan favorieten - altijd aanwezig zijn, gebruikersnamen klikbaar zijn en leiden naar een bestaand profiel. Mobiele applicaties van het microblog komen in de toekomst altijd onder toezicht van Twitter.

Limiet aan userbase

Opmerkelijk is ook de limiet die wordt opgelegd aan het aantal gebruikers. Applicaties met 100.000 gebruikers krijgen een beperking per 'endpoint'. Het aantal tokens waarmee toegang wordt verkregen tot de API gaat van 350 naar 60 per uur. Voor populaire Twitter-clients met meer dan 100.000 gebruikers gaan die regels pas gelden wanneer het huidige aantal gebruikers is verdubbeld.

De kritiek op de nieuwe eisen is direct niet van de lucht. Ontwikkelaar Marco Arment van Instagram, dat Twitter ook integreert, somt op zijn blog de veranderingen op en is van mening dat Twitter “onstabiel en onvoorspelbaar is geworden voor ontwikkelaars." Arment vermoedt dat apps die momenteel naast Twitter ook andere diensten integreren, dat niet langer mogen.

Op Twitter zelf zijn ook genoeg voorbeelden te vinden van het grote ongenoegen met het volgens sommigen steeds meer op een advertentiebedrijf gaan lijkende microblog.