Er komen almaar nieuwe technologieën bij en die zijn ook nog eens continu in beweging. Voordat je er echt mee aan de slag kunt, moet je er praktische ervaring mee opdoen. Want pas in een echt project ervaar je pas hoe de nieuwe technologie zich gedraagt en ontdek je welke uitdagingen er zijn. Een goede manier om die uitdaging aan te gaan is aan de slag gaan met een innovatieteam.

Cloud-omgevingen inrichten

Zelfs een project bedoeld om in een behoefte van de innovatieteams zelf te voorzien, kan zomaar ineens een product opleveren waar veel vraag naar blijkt te zijn. Want uiteindelijk hebben bedrijven en teams overal ter wereld met dezelfde problematiek te maken. Clemens Reijnen is Management Consultant bij het Microsoft Technology Innovation Labs van Sogeti. Hij geeft een sprekend voorbeeld van een innovatief project dat is gestart naar aanleiding van een interne behoefte en dat uiteindelijk is uitgegroeid tot een volwassen product dat inmiddels wereldwijd door bedrijven wordt gebruikt.

"Wij gebruiken Azure Cloud voor ontwikkel- en testwerkzaamheden", vertelt Reijnen. "Hierbij liepen wij tegen enkele uitdagingen aan. Wij gebruiken veel exotische systemen, omdat wij met nieuwe, vaak nog niet uitgebrachte technologie van Microsoft werken. Soms is daar weinig geheugen of rekencapaciteit voor nodig, dan weer veel. Ook zaken als netwerkinstellingen verschillen sterk per omgeving."

Om dit soort virtuele cloud-omgevingen in te richten en te schedulen is daarom veel technisch kennis nodig. Maar niet iedereen op een ontwikkel- of testafdeling heeft die kennis, dus krijgen ze dat niet zo snel voor elkaar. "Daarom wilden wij het makkelijker maken voor de teams om zelf omgevingen op Azure te draaien."

Inzicht in de kosten

Ook hadden de innovatieteams onvoldoende inzicht in de kosten van hun cloud omgevingen. Die kosten vielen vaak hoger uit dan verwacht, omdat veel van de omgevingen niet werden uitgeschakeld. Er was geen goed overzicht welke omgevingen in de lucht moesten blijven en wanneer bepaalde omgevingen uitgezet konden worden omdat ze toch niet gebruikt werden.

Andere innovaties

Het portaal OneShare is niet de enige innovatie waar het Innovatieteam van Sogeti zich mee bezig houdt. Het is ook bezig met het Internet of Things en big data in de vorm van een IoT-battle. Daarnaast zijn ze bezig met diverse projecten met Windows 10 en doen ze projecten die ze als open source op GitHub zetten, zoals de Sogeti Site Provisioning Suite.

Reijnen: "We ontdekten al snel dat deze problematiek niet alleen bij onze eigen innovatieteams speelde, maar bijvoorbeeld ook bij een ontwikkel- of testafdeling. Veel mensen bleken moeite te hebben om de juiste testinfrastructuur neer te zetten en inzicht te krijgen in de kosten. Daarmee hadden we een mooie business case te pakken. Het was de directe aanleiding om een innovatieproject te starten."

OneShare portaal

Vervolgens heeft het innovatieteam een portaal ontwikkeld genaamd OneShare. Daarmee kunnen de meest voorkomende taken in Azure worden uitgevoerd, zonder dat daar technische kennis voor nodig is. Teams kunnen zelf zien hoeveel resources ze verbruiken. Daardoor hebben ze nu veel meer grip op de kosten. Het verbruik wordt duidelijk gevisualiseerd via grafieken, tabellen, kleuren en alerts. Verder kunnen niet-technische teamleden zelf de scheduling van hun omgevingen regelen via het OneShare portaal.

Wat dus oorspronkelijk als een intern innovatieproject begon, is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen product, waar zowel Sogeti als andere bedrijven gebruik van maken. Clemens Reijnen richt zich inmiddels op nieuwe innovatieve projecten, want daar zijn innovatieteams immers voor bedoeld.

Geofencing

Het innovatieteam heeft nog meer slimme functionaliteit bedacht binnen OneShare. "We hebben een API in OneShare gebouwd. Die roepen wij aan vanuit een universele Windows 10 app en vanuit een Cordova app voor iPhone en Android", vertelt Reijnen. "Via deze app kun je een Geofence opzetten om de virtuele omgevingen die je gebruikt. Zodra je met de mobiele app het afgebakende gebied betreedt, springen jouw machines vanzelf aan. Als je vertrekt gaan ze ook weer automatisch uit."

Op die manier kun je bijvoorbeeld instellen dat zodra je bij de parkeerplaats van kantoor aankomt, jouw vijf virtuele machines alvast aangaan. Zo weet je zeker dat als je koffie hebt gehaald en achter je bureau gaat zitten, ze allemaal voor je klaarstaan. Je kunt dus meteen beginnen met ontwikkelen of testen, zonder dat omgevingen onnodig zijn blijven draaien.

Bewegende doelen

Tijdens het project OneShare had het team voldoende technische uitdagingen. Zo moesten er maar liefst drie verschillende API's aangestuurd worden, namelijk die van Office 365, Azure en Visual Studio Online. "Wij waren een multi-tenant Azure cloud-oplossing aan het bouwen, die met deze drie platformen moest gaan samenwerken. Dat zijn allemaal bewegende doelen, want ze zijn continu in ontwikkeling."

Je kunt dus niet eerst vier maanden over iets nadenken, want dan kun je meteen weer opnieuw beginnen. Dan zijn er alweer nieuwe libraries en API's verschenen. "Om die reden hebben wij onze release cycle tijdens het project versneld van eens per twee weken naar elke week. Om snelheid te houden en alert te blijven op wat er allemaal verandert in de wereld."

Goede contacten

Veel van de gebruikte libraries verkeerden tijdens het innovatieproject nog in het alfa- of beta-stadium. Op bijvoorbeeld het gebied van authenticatie was hierdoor niet alles mogelijk wat het team voor ogen had. "Toen kwamen onze goede relaties met de ontwikkelteams van Microsoft in Redmond goed van pas", benadrukt Reijnen. "We hebben regelmatig overleg met ze gehad. Over beperkingen en eigenaardigheden waar we tegenaan liepen en over onze wensen. Dat heeft enorm geholpen."

Extra leuk voor ontwikkelaars is dat ze zo wel heel dichtbij de bron komen, de plek waar het allemaal gebeurt bij Microsoft. "Je moet wel eerst een stapel NDA's ondertekenen, contracten waarin staat waar je allemaal niet met anderen over mag praten. Maar vanaf dat moment maak je wel iets wat echt uniek is."

Wil je ook werken met de nieuwste Microsoft-technologieën? Kijk hier voor vacatures.